Nordås Selegrend Borettslag

... drømmen om de sæle grender

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Om Grenda Boligene

Boligene - størrelser og farger

E-post Skriv ut PDF

HUSTYPER / STØRRELSE PÅ BOENHETENE:

Borettslaget består i alt av 69 boenheter, av ulik størrelse og utforming. Her er et stort spenn, fra toroms leiligheter til hus over tre etasjer. Leilighetene/husene er nummerert med like tall fra nummer 64 til nummer 178.


Nedenfor følger en oversikt over de opprinnelige, ulike hustypene med brutto størrelse, velvilligst skaffet til veie av Annlaug Moe.

OBS at det har vært gjort endel endringer/utbygginger på enkelte hus. Dette gjelder spesielt husnummer 90 - 98, opprinnelig satt opp som U-hus, men etter hvert bygd om til I-hus.

L4, ca. 46 m2:
Nr. 66, 1. etg., høyre
Nr. 66, 2. etg., høyre
Nr. 72, 2. etg., høyre
Nr. 124, 2. etg., venstre
Nr. 126, 2. etg., høyre

L3, ca. 52 m2:

Nr. 64, 1. etg.
Nr. 64, 2. etg.
Nr. 66, 1. etg. venstre
Nr. 66, 2. etg. venstre
Nr. 72, 2. etg. venstre
Nr. 78, 2. etg.
Nr. 86, 1. etg.
Nr. 86, 2. etg.
Nr. 124, 2. etg., høyre
Nr. 126, 2. etg., venstre

U-hus, ca. 75 m2 (se kommentar over):
Nr. 84
Nr. 90
Nr. 92
Nr. 94
Nr. 96
Nr. 98

I-hus, ca. 104 m2:
Nr. 68
Nr. 70
Nr. 142
Nr. 144
Nr. 146
Nr. 148
Nr. 160

H-hus (handikapleiligheter):
Nr. 72, 1. etg. - ca. 98 m2
Nr. 80 - ca. 156 m2
Nr. 82 - ca. 156 m2
Nr. 124, 1. etg. - ca. 98 m2
Nr. 126, 1. etg. - ca. 98 m2

S-huset, ca. 156 m2:
Nr. 74

A-hus, ca. 156 m2:
Nr. 76
Nr. 100
Nr. 102
Nr. 104
Nr. 106
Nr. 108
Nr. 110
Nr. 112
Nr. 114
Nr. 116
Nr. 118
Nr. 120
Nr. 122
Nr. 128
Nr. 130
Nr. 132
Nr. 134
Nr. 136
Nr. 138
Nr. 140
Nr. 150
Nr. 152
Nr. 154
Nr. 156
Nr. 158
Nr. 162
Nr. 164
Nr. 166
Nr. 168
Nr. 170
Nr. 172
Nr. 174
Nr. 176
Nr. 178

Grendahuset, ca. 200 m2:

Nr. 88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYE FARGEKODER PÅ HUSENE I GRENDA, FRA 2017 AV:

GRØNN            S5010-G30Y

BLÅ                   5914-B23G   (0480 FJORDBLAU)

RØD                  S5030-Y90R (2471 LANDLIV)

GUL                  3040 - Y20R  (1021 - GHAZAL)

LYS GRÅ           KVADERGRÅ  (3502G)  = Jotunfarge 7005

MØRK GRÅ     STENGRÅ = Jotunfarge 764

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DE TIDLIGERE FARGEKODER PÅ HUSENE I NORDÅS SELEGREND BORETTSLAG (per juni 2011), fram til 2017

(utarbeidet av Eva Aakermann, i samarbeid med Nina Søyland/Øystein Monsen)

JUNI 2011 Per i dag:
HUS NR. JOTUN FARGENR. NCS-NR. JOTUN FARGENAVN TIDLIGERE
62 S 5040-Y90R MØRK RØD (Skulle vært VILLVIN, jfr. nr. 74) SOMMERGUL 2455-Y16R
64A S 8010-R90B MØRK BLÅ (Skulle vært FJELLBLÅ, jfr. nr. 84) STAVERNGUL 3252-Y26R
64B 2002 6030-Y90R BLODLØNN MØRK OKER 5040-Y30R
66 S 8010-G30Y MØRK GRØNN (Skulle vært 7607-G29Y, jfr. nr. 86) GRØNNÅS 5414-G47Y
68 2002 6030-Y90R BLODLØNN SOMMERGUL 2455-Y16R
70 S 8010-R90B MØRK BLÅ (Skulle vært FJELLBLÅ, jfr. nr. 84) SOMMERGUL 2455-Y16R
72A 349 3644-Y36R DALAGUL
72B 349 3644-Y36R DALAGUL
74 042 5239-Y86R VILLVIN
76 7017-Y95R DODENKOPF
78 2002 6030-Y90R BLODLØNN
80 2002 6030-Y90R BLODLØNN
82 2002 6030-Y90R BLODLØNN
84 730 7707-R96B FJELLBLÅ
86 7607-G29Y MØRK GRØNN
88
GRENDA-
HUS
5010-Y70R VEGGER: GRÅBRUN FARGE UTEN NAVN I JOTUNS FARGEKART.
VINDUER OG UTVENDIGE DØRER: DALAGUL (3644-Y36R)
UTV. BELISTN. RUNDT VINDUER OG DØRER: BLODLØNN (6030-Y90R)
90 7607-G29Y MØRK GRØNN
92 042 5239-Y86R VILLVIN
94 730 7707-R96B FJELLBLÅ
96 7607-G29Y MØRK GRØNN
98 730 7707-R96B FJELLBLÅ
100 7607-G29Y MØRK GRØNN
102 730 7707-R96B FJELLBLÅ
104 2002 6030-Y90R BLODLØNN
106 7607-G29Y MØRK GRØNN
108 7052 GRØNNÅS
110 2002 630-Y90R BLODLØNN DALAGUL 3644-Y36R
112 028 S 8010-R90B MØRK BLÅ (Skulle vært FJELLBLÅ, jfr. nr. 84) SOMMERGUL 2455-Y16R
114 S 8010-G30Y MØRK GRØNN (Skulle vært 7607, jfr. nr. 86) MØRK OKER 5040-Y30R
116 2002 6030-Y90R BLODLØNN STAVERNGUL 3252-Y26R
118 730 S 8010-R90B MØRK BLÅ (Skulle vært FJELLBLÅ, jfr. nr. 84) SOMMERGUL 2455-Y16R
120 042 5239-Y86R VILLVIN MØRK OKER 5040-Y30R
122 S 8010-G30Y MØRK GRØNN (Skulle vært 7607-G29Y, jfr. nr. 86) DALAGUL 3644-Y36R
124A 730 S 8010-R90B MØRK BLÅ (Skulle vært FJELLBLÅ, jfr. nr. 84) SOMMERGUL 2455-Y16R
124B 2002 S 8010-R90B MØRK BLÅ (Skulle vært FJELLBLÅ, jfr. nr. 84) SOMMERGUL 2455-Y16R
126A 7017-Y95R DODENKOPF
126B 7017-Y95R DODENKOPF
128 042 5239-Y86R VILLVIN
130 042 5239-Y86R VILLVIN
132 028 3058-Y82R NYPERØD
134 2002 6030-Y90R BLODLØNN
136 042 5239-Y86R VILLVIN
138 042 5239-Y86R VILLVIN
140 7017-Y95R DODENKOPF
142 2002 6030-Y90R BLODLØNN
144 028 3058-Y82R NYPERØD
146 730 7707 R96B FJELLBLÅ
148 2002 6030-Y90R BLODLØNN
150 7607-G29Y MØRK GRØNN
152 7017-Y95R DODENKOPF
154 730 7707 R96B FJELLBLÅ
156 042 5239-Y86R VILLVIN
158 042 5239-Y86R VILLVIN
160 028 3058-Y82R NYPERØD
162 2002 6030-Y90R BLODLØNN
164 2002 6030-Y90R BLODLØNN
166 2002 6030-Y90R BLODLØNN VILLVIN 5239-Y86R
168 028 3058-Y82R NYPERØD BLODLØNN 6030-Y90R
170 S 810 G30Y MØRK GRØNN (Skulle vært 7607-G29Y, jfr. nr. 86) MØRK OKER 5040-Y30R
172 2002 6030-Y90R BLODLØNN STAVERNGUL 3252-Y26R
174 S 810 G30Y MØRK GRØNN (Skulle vært 7607-G29Y, jfr. nr. 86) STAVERNGUL 3252-Y26R
176 042 5239-Y86R VILLVIN SOMMERGUL 2455-Y61R
178 7052 5414-G47Y GRØNNÅS
VINDUER 8103-Y88R
ELLER LIK HUSFARGE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FARGER PÅ DØRENE (per august 2009):

Andelshavere/leietakere:

62 (1) Skutle: 182-perlegrå, jotun ( 1. etasje, under utvendig trapp i enden på rekke nr.1)
62 (2) Barone: NB : 2. etasje : s8010-r90b-fjellblå
64 (2) Skjold: 182-perlegrå, jotun
64 (2) Jersin: 182-perlegrå, jotun
66 Haraldsvik: 182-perlegrå, jotun
68 Norevik / Pedersen: 182-perlegrå, jotun
70 Amundsen / Storheim: 182-perlegrå, jotun
72 (1) Hauffen: under carport = villvin 2339-y86r
72 (2) Selbak: fjellblå s8010-r90b
74 Bergen bolig- og byfornying: brunsvart
76 Chelsom / Vogt: som i dag, grønn dør med gul karm
78 Skoge / Solstad: grønn, 3060-g10y
80 Johannessen: 8501-g90y
82 Tangerås: hoveddør: 4060-fjordblå, bidør (ikke i bruk) samme farge som huset
84 Westerfjell: nyperød, s3060-y80r
86 (1) Mjelde: brun-svart, samme som vindusfargen
86 (2) Haugland: rødbrun, s5040-y80r
90 Sælen / Aasheim: s3040-r50b, jotun
92 Arefjord / Valle: s-4550-r80b
94 Duesund: s6030-y90r
96 Gullestad / Schütz: 5239-y86r-villvin
98 Børsheim / Ramung, nyperød: s3060-y80r ( 6030-y90r )
100 Rene / Svenheim, nyperød: s3060-y80r (med okergul karm 3644-y36r)
102 Andersen / Nysæter, nyperød: s3060-y80r
104 Haugland, dør samme farge som husfargen på nr 106,
106 Marek, blodlønn, s6030-y90r
108 Kullerud / Helland: s8010-r90b-fjellblå
110 Blum, fjellblå: s6030-y90r
112 Lekva / Olsen: Hvit farge 1001-0502y
114 Tangerås / Ottesen: Brunsvart, 8501-g90y
116 Lyngås: sort høyglans (veldig blank `90)
118 Senneset / Anfinset: svart
120 Aasvang / Storås: s8010-r90b-fjellblå
122 Tyssøy / Carlson: sort høyglans (veldig blank `90)
124 (1) Anthonisen / Rasmussen: front og carportdør : 182-perlegrå, jotun (bodør som hus)
124 (2) Bø perlegrå,182,jotun
126 (1) Kleivane: svart
126 (2) Garnes: nyperød, s3060-y80r
128 Knoph / Klokkerud: svart, kjellerdør på baksiden: rød (som huset)
130 Søyland / Monsen: Gjøco linoljefarge 1417B mørk grå
132 Nagel / Støren: s6030-y90r – okergul karm
134 Aakermann: 7052 grønnås, (lik husfargen på nr. 178)
136 Moe: 7052 grønnås, (lik husfargen på nr. 178)
138 Moland / Helland: 3644-y36r ”dalagul”
140 Tonnem: nyperød, s3060-y80r
142 Haugland: s5540-r70b-drygolinfarge
144 Heiberg: nrs-5540-r70b-drygolinfarge, nyperød vinduslist
146 Totland: 1516 odense, offwite,jotun
148 Vårdal: 7052 grønnås, (lik husfargen på nr. 178)
150 Håland: 2142-vestlandsrød-(steen hansen farge)
152 Samsøe: 3060-g10y (grønn)
154 Kvam: 3644-y36r ”dalagul”
156 Haugen / Heimstad: svart
158 Fiskum: svart
160 Nilsen / Fredriksen: kveldsskygge 4406-r69b
162 Vallestad / Berle: 1070-y45r (jotun)(oransje farge)
164 Sayer: s8010-r90b-fjellblå
166 Fjær / Unneland: sort høyglans (veldig blank `90)
168 Rebnord: jotun 4455, kveldsskygge 4406-r69b
170 Vogt / Ulfrstad: s8010-r90b-fjellblå
172 Iversen / McCafferty: s4550-r70b
174 Kvam / Karlsen: svart
176 Helse Bergen: svart
178 Peters / Beese: 3644-y36r ”dalagul”Sist oppdatert onsdag 18. april 2018 20:10