Nordås Selegrend Borettslag

... drømmen om de sæle grender

 • Forstørr
 • Standard skriftstørrelse
 • Forminsk
Home Beboerinfo Nytt fra styret

Nytt fra styret

E-post Skriv ut PDF

 

 

Her publiseres alle utgaver av "Nytt fra styret". Informasjonsavisen blir dessuten sendt til alle som har e-postadresse. "Nytt fra styret" legges også i postkassene.

NYTT FRA STYRET – DESEMBER 2015


Under den ekstraordinære generalforsamlingen i november ble det enstemmig besluttet at styret skal gå videre med planene om full utskifting av fasadene på husene våre.

Styret jobber derfor nå videre med anbudsprosessen for å få inn pris på disse arbeidene.

Under forutsetning av at prisene som kommer inn ligger innenfor det som ligger i kalkylene vi har fått utarbeidet, vil full utskifting av fasadene bli en realitet.

Vi håper å få inn priser i løpet av januar/ februar og at vi kan starte opp allerede før sommeren 2016.

Før dette vil det bli holdt møter og avstemminger i forhold til fargevalg og eventuelle andre endringer.

Styret ønsker alle beboere en god jul og

et godt nytt år!


Vennlig hilsen

Styret i Nordås Selegrend Borettslag
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt fra styret - juni 2015

Presentasjon av det nye styret
Etter generalforsamlingen den 19. mai er følgende personer valgt inn som nye styremedlemmer.

De områdene den enkelte er ansvarlig for står bak navnet under.

o Marit Lyngås: Styreleder, økonomi

o Eirik Holmøyvik: Nestleder, barnehagen, referat

o Hans Skutle: Forsikring og skadesaker, parkering

o Dan Vegard Vårdal: HMS

o Liv Selbak: Husstyret

o Thomas Bruen Olsen: Dugnad og oppfølging av tunkontakter

o Helge Karlsson: Vedlikehold

o Ragnhild Aasvang: varamedlem

o Liv Totland: varamedlem

 

Eiendomsskatt

Som de fleste vel har fått med seg har Bergen kommune innført eiendomsskatt som pålegger alle som eier bolig eller boligandel å betale skatt til kommunen.
For oss i Nordåsgrenda utgjør dette samlet per år ca. kr 330.000,-.
Første kvartal er allerede betalt nå i mai.

Denne ekstra utgiften vil bli fordelt som en del av felleskostnadene til den enkelte andelshaver og følger vanlig fordelingsbrøk (man betaler etter størrelse på bolig etter en nøkkel som ble satt da husene var nye). BOB har regnet ut at dette betyr 7 % økning på felleskostnadene.

Styret varsler med dette at felleskostnadene derfor vil øke med 7 % fra 1. august 2015.

Økningen skyldes ene og alene eiendomsskatt. Borettslaget vil ikke være tjent med å bruke av oppsparte midler for å betale denne, men styret har besluttet at allerede betalt forfall i mai ikke belastes den enkelte andelshaver.

Brannvarslere

Som styret har informert om tidligere, er det påbudt å ha en brann-/røykvarsler i alle etasjene i en bolig. Styret har kjøpt inn flere slike og ber beboere som ikke har en i hver etasje om å ta kontakt via   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . (Helge Karlsson er vedlikeholdsansvarlig i det nye styret.)

 

Ny i Grenda

Vi ønsker velkommen til Monica Heimark i nummer 86 b. Hun flyttet inn med sin sønn i begynnelsen av juni.

Fargeforslag på hus

På allmøtet den 19. mai ble det lagt fram forslag om nye farger på husene. Styret tar sikte på å komme opp med enda et forslag som er i en annen fargeskala (varmere farger).
Det vil bli avholdt avstemming og fargevalg med disse alternativene på et senere tidspunkt:

1. Beholde nåværende farger

2. Nye farger grå/beige toner (som fremvist på allmøtet)

3. Nye farger i varme toner (forslag i bestilling  hos arkitektkontor)

 

Det blir gatefest i Grenda lørdag 5. september!

Grenda vant som kjent prisen som byens beste nabolag nå i vår, etter en intens avstemning gjennom Bergens Tidendes bolignettsted Bonansa.no. Den selvoppnevnte festkomitéen (som for øvrig har plass til flere medlemmer) er i full gang med planleggingen. Det er nå bestemt at den store gatefesten vil bli avholdt lørdag 5. september. Festen blir arrangert i samarbeid med sponsoren for konkurransen, eiendomsselskapet Kaland & Partners. Dette vil bli et stort arrangement, med grilling, underholdning, musikkfestival og moro for barna. Vi er avhengig av at alle som har anledning, er med på å bidra til at festen blir vellykket! Det vil bli påmelding til gatefesten. 
Mer informasjon kommer på e-post i løpet av få dager.

Styret benytter anledningen til å ønske alle beboere en riktig

GOD SOMMER

 

 

Se vår nettside: www.nordasgrenda.no
------------------------------------------------------------------------------
Nytt fra Styret – november 2014.

1. Informasjon om arbeidet med takene.

Arbeidet med å skifte takene i Grenda er nå så godt som ferdig. Det gjenstår noen bislagstak og bodtak. Dette vil bli ferdigstilt i løpet av ca. en måned. Slik det nå ser ut, er styret fornøyd med kvaliteten på den jobben som er gjort. Sluttsummen ser også ut til å havne innenfor det som har vært forventet. Vi vil komme tilbake med en endelig oppsummering i Årsberetningen til våren.

2. Nye utelys

Utebelysningen som henger på de enkelte husveggene er i dårlig forfatning. Styret har derfor vedtatt å skifte disse i løpet av vinteren. Styret kommer tilbake med mer informasjon om når dette skal skje.

Vi minner om at lampene på hvert hus er en del av den generelle utebelysningen i Grenda og at disse skal stå på når det er mørkt.

3. Nye grendaboere

Vi har fått nye beboere i nummer 160.
Vi ønsker velkommen til Jørn Håkon Rokstad Brøste og Tonje Kårstad Nilsen.

4. Utbyggingsplaner i Nordåsdalen 3

Det planlegges utbygget 3 tomannsboliger med tilsammen 6 boenheter på eiendommen Nordåsdalen 3. Eiendommen har i dag et stort bolighus og en garasje. Byggehøyden for eksisterende bygning er 36 moh., mens den nye byggehøyden blir maks 34 moh. Styret har sendt inn kommentarer til planene tidligere, i tillegg til at det har blitt sendt inn kommentarer fra en beboer tidligere i høst. Saken er til behandling i Bergen kommune, og det ikke kommet en 2. gangs innstilling fra fagetaten. 1. gangs behandling i kommunen var positiv til bygging, men poengterte at tilkomstvei måtte avklares. De beboerne som kommer til å bli berørt dersom utbygger får godkjennelse, er husene fra nr. 136-144 som kommer til å miste en del av utsikten til Nordåsvannet på grunn av at det bygges "bredere" enn huset som står der i dag.

Styret vil følge saken og vurderer å avholde et allmøte om dette i januar.


5. Kontakt med borettslagsstyret – utsendelse av felles informasjon

Styret har bedt Øystein Klokkerud om å fortsette å vedlikeholde domenet og redigere internettsiden vår www.nordasgrenda.no.
Styret anser denne siden som en verdifull kanal for fellesinformasjon til beboere og interessenter. Her lagres alt man i prinsippet trenger å vite om Grenda og hva som skjer, borettslagets styre og stell og sosiale aktiviteter med bilder (”Grendaposten”). Det oppfordres til å sende inn bilder eller tekst til Øystein dersom man har noe å publisere.
Øystein vil også, som innehaver av denne jobben, fortsette å sende ut felles-e-post på vegne av styret.

Siden Øystein nå ikke lenger er medlem i borettslagsstyret, bes alle henvendelser i stedet sendt til følgende e-postadresser:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (alle i styret inkl. vararepresentantene vil få e-posten)

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (e-posten går kun til styreleder)

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (e-posten går til vedlikeholdsansvarlig i styret)

6. Kabel-TV – Internett – IP-telefoni

Det er styrets inntrykk at overgangen fra Altibox til GET har gått greit (med noen få unntak).

Vi viser til utsendt skriv med informasjon i e-post datert 21. august 2014.

Inkludert over husleien/felleskostnadene vil det nå være både en basis TV-pakke og internett (5/5 Mbit).
Vi har nå i de 6 første mnd. en høyere internetthastighet (100/100) Mbit) enn det som inngår i grunnpakken. Fra mars vil dette automatisk gå over til
5/5 Mbit. Den enkelte må etter dette selv bestille og betale høyere hastighet dersom de skulle ha bruk for dette. Dette kan gjøres på internett eller ved å kontakte GET på annen måte. Man kan også kjøpe diverse andre tilleggstjenester, bl.a. kan man allerede i dag velge 20 TV-kanaler selv (dette gjør man på innlogget side på www.get.no).

7. Skifte av dører

De nye ytterdørene er på plass, men vil bli etterisolert på utsiden i overgangen list/kledning.
Dette vil skje i november/desember. Ytterligere informasjon om når dette vil finne sted, vil ikke bli gitt da beboere ikke trenger å være hjemme under utførelsen. Ingenting på innsiden av døren vil bli berørt.

Listene som er på siden av dørene ute er behandlet/grunnet. De vil tåle å stå gjennom vinteren uten maling. Til våren oppfordres de enkelte til å male sine lister i husets farge.
Bokser med maling i riktig farge finnes i vaktmesterkjelleren (Rester etter at alle hus har fått nye bord i riktig farge i forbindelse med takutskiftingen).

Grendahuset har også fått nye dører. Alle innerdører oppe i hovedetasjen er skiftet med nye hvite dører og lister.


8. Fartsgrenser og parkering

Det er ikke tillatt å parkere i grenda og ved kjøring for avlessing av tunge ting så gjelder fartsgrensen på 10 km/t. Nå er vi inne i en mørk og våt sesong man må være ekstra forsiktig med kjøring.
Det er enhver andelshavers plikt å påse at man overholder fartsgrensen på 10 km/t! Dette er rask ganghastighet og grunnen til at vi har denne lave fartsgrensen er at vi ønsker et godt og trygt miljø som ungene våre kan leke i. Det er utvilsomt at de fleste bryter denne fartsgrensen ved kjøring i Grenda, og dette gjelder både besøkende og fastboende. Det er ingen som ønsker at det skjer påkjørsler med uante konsekvenser, så alle bes om å ta det med ro og overholde fartsgrensen ved kjøring i grenda. Styret vurderer innkjøp av flere fartsdumper som et tiltak dersom det ikke observeres en bedring.


9. Røykvarsler og brannslukkingsapparat

Nye regler av året er at alle andeler skal ha minimum 1 stk. brannvarsler i hver etasje.

Alle andeler skal ha minimum 1 stk. brannslukkingsapparat.

Vi ber om at alle kontrollerer dette og gir en tilbakemelding dersom slikt utstyr ikke finnes
(til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ).

Den enkelte andelseier må selv sørge for å kontrollere at dette utstyret fungerer.

Det gjøres som satt opp under:

Brannslukningsapparatet

Du skal selv inspisere apparatet fire ganger hvert år:

• Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?

• Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?

• Har slokkeren synlig skader?

• Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?

• Er sikringsplinten intakt og plombert?

• Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)

• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren

• Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Finner du feil på apparatet, skal du levere det til kontroll.

Røykvarsleren

• Sjekk røykvarslerne, helst én gang pr. måned og alltid når du kommer hjem fra reiser

• Test dem både ved å trykke inn testknappen, og ved å blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarslerne

• Batteriet må byttes minst én gang per år, med mindre du har røykvarslere med tiårsbatteri eller tilkoplet strømnettet. Røykvarsleren gir alarm etter få sekunder. Hvis ikke, bytt batteri eller skift ut røykvarsleren

HUSK "RØYKVARSLERDAGEN" 1. DESEMBER. BYTT BATTERI.

9. Felleskostnader 2015

Styret har besluttet å indeksregulere felleskostnadene med 2,5 % fra 1. januar 2015.
I tillegg vil alle få 40 kr i økning i felleskostnader for grunnpakke internett.
(Internettkostnader fikk man privat regning på tidligere fra Altibox.)


Vennlig hilsen
Styret i Nordås Selegrend Borettslag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET

i Nordås Selegrend borettslag – juni 2014

 

1. Informasjon om arbeidet med takene (også informert om i eget notat tidligere i juni).

Arbeidet med å skifte takene i Grenda er nå godt i gang. Dette er et omfattende arbeid, og det er derfor viktig at alle andelseierne bidrar til å gjøre arbeidet så smertefritt som mulig. Her følger informasjon om hvordan dere kan forberede deres hus for skifte av tak.

 

a) Alle beboere må dokumentere tilstand på takene inne i huset (kun øverste etasje) ved å ta digitale bilder som viser rom for rom og hvordan lister og tak ser ut FØR arbeidet med å skifte tak starter på ditt hus. Omlag 6 bilder per andel skulle holde (ca. 1 MB per bilde). Dersom du ikke har utstyr for å ta slike bilder, vennligst kontakt Helge Moe tlf. 414 44 236.


Send disse bildene til Helge på e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , eller lever på minnepinne som Helge kopierer fra.

Dersom man ikke har sørget for at bilder blir tatt av innertak, kan man ikke påregne å få eventuelle skader utbedret i etterkant av at yttertaket er skiftet.
Altså, andelshaver er ansvarlig for dette, enten ved å gjøre det selv, eller få hjelp av Helge.

BOV (Bygg og Ventilasjon) ønsker i tillegg til dette å ha anledning til å foreta befaring innomhus for å se på innertakene sin nåværende tilstand. Vi ber beboere slippe de inn for inspeksjon i den korte stunden dette vil vare.

b) Når det nærmer seg at din /deres hus står for tur (se forventet fremdriftsplan nedenfor), må terrasser tømmes HELT for møbler etc. Dette må andelshaver gjøre på egen hånd. Dersom dette ikke er utført vil BOV måtte rydde og de vil sende faktura på ryddejobben, som igjen vil bli belastet andelshaver i etterkant.

c)  BOV vil sette opp stillaser rundt husveggene. Dersom det finnes skur/tilbygg på siden av huset ditt/deres, vil det muligens være nødvendig å løsne/ta denne ned for å komme til. Det må være 1,5 meter klaring rundt alle vegger. Vedstabler etc. må flyttes vekk.

d) Styret oppfordrer alle til å tømme alle takrør som løper ned til bakken for rusk, jord, blader etc. Her kommer det nye rør ned og da må slukene under ikke være tette. Nedi sluket skal det befinne seg en rist. Dersom denne mangler, må man gi beskjed til Helge.

e) BOV vil intensivere jobbing for å bli ferdig med alle husene før høsten kommer. De vil snart doble bemanningen, jobbe lange           dager (0800 - 1800 på hverdager) + lørdager (0800-1600).  Dersom noen har problemer med at det jobbes med ditt/deres hus         på en lørdag pga selskap, fest etc., si i fra i god tid til Helge, da kan BOV ta hensyn til dette i planene sine.


f) I forbindelse med at flere fra BOV kommer til å jobbe samtidig, vil det også være behov for å ta i bruk hele fotballbanen som              anleggsområde.


g) Fremdriftsplan.

Du/dere vil av fremdriftsplanen se når omtrentlig ditt/deres hus skal påbegynnes (BOV kan gjøre endringer underveis, men da vil det bli gitt beskjed).
Hvis det sammenfaller med ferie eller periode hvor ingen er hjemme, MÅ det besørges at nødvendig rydding ute og på terrasser er utført på forhånd.

Styret håper at arbeiderne tas godt i mot i tunene/husene rundt omkring. Noen steder vil de ha behov for strøm til maskiner. Dersom det er vanskelig med strømuttak enkelte steder, oppfordres beboere til å legge ut en ledning av et vindu slik at de kan jobbe effektivt på ditt/deres hus.

For datoer og fremdriftsplan: Se vedlegg!

2. Maling - vedlikehold

Mange hus trenger snart maling igjen. Selv om vi hadde en rehabiliteringsprosess med skifte av kledning samt malerunde for ca. 5 år siden, er det dessverre fortsatt flere hus som har råtne bord her og der. For å få en oversikt over dette, ber styret om at den enkelte andelshaver melder fra om vegger/bord/terrassevegger som de vet/mener er råtne. Henvendelsene bes sendt til 
e-postadressen  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
I tillegg vil styret også sørge for befaring på boligene.


3. Maling - farger

Styret har fått inn et forslag fra 4 andeler i tun F:

 

Til styret i Nordåsgrenda!

 

Vi er flere i grenda som synes fargene på husene er noe triste og ikke yter Grenda det rette førsteinntrykk. Vi ønsker oss et mer moderne uttrykk og at alle hus i en rekke (hus som henger samme) skal ha samme farge. I dag har mange hus egen farge pluss "2 tilstøtende farger". Terrassene kan dermed bli både rød, grønn og blå. Uttrykksmessig er dette ikke pent, og vedlikeholdsmessig er det heller ikke særlig praktisk. I tillegg oppleves fargene i grenda tunge og mørke. Vi ønsker oss mer moderne farger - for eksempel "mellomgrå" farge på hus med hvite vinduer.

Forslag:

Det legges opp til at hver kjede med hus i grenda kan bestemme sin egen farge innenfor et spekter av farger som passer sammen (for eksempel 4 ulike). Ingen hus kan ha individuell farge. Flertallet i rekken avgjør fargevalget.

 

Styret ber andelshavere tenke gjennom forslaget. Styret vil ta saken opp på enten ordinær generalforsamling neste år, eller på en ekstraordinær generalforsamling til høsten.


4. Kampen mot brunsneglene i Grenda fortsetter!

Som mange vil ha lagt merke til, kryr det av brunsnegler rundt om i Grenda for tiden. De kan særlig observeres morgen og kveld, og spesielt i regn og fuktig vær. Se etter små og store snegler i bed, i gresset og på planter.

 

Vi håper grendaboerne kan være med på en dugnad for å redusere antallet brunsnegler i vårt nærområde! Det er bare å sette i gang.

 

Det fins mange metoder, men her er noen råd fra Eva i nummer 134: Plukk og kast dem i bøtter med vann tilsatt salt, klipp dem i stykker eller tråkk på dem. Bruk gjerne tynne gummihansker under "sanking". Barna kan kanskje samle dem i små, blanke plastposer først, og så kaste dem opp i bøtter med saltvann som voksne har ansvaret for.

 

Dette høres jo brutalt ut, men sneglene spiser opp plantene og formerer seg enormt.

(OBS at de stripete "sebrasneglene" ikke drepes, da de spiser brunsnegler og ikke er skadelige.)

 

Lykke til!


5. Solgte andeler og nye grendaboere

Siden forrige "Nytt fra styret" har det vært solgt to andeler:

 

Mai 2014: Kjell og Marit Håland har solgt Nordåsgrenda 150 for kr 3 536 000. Kjøpere på forkjøpsrett er Halvard Haukeland Fredriksen og Kristine Holt Nilsen. Gratulerer til Kristine og Halvard med nytt hus. De flytter snart ut fra nummer 160.

 

Februar 2014: Kjellrun Westerfjell har solgt Nordåsgrenda 84 for kr 2 810 000. Kjøpere er Birgitta Stefanie Holmgeirsdottir og Daniel Skovsgaard. Vi ønsker det dansk-islandske paret og deres to barn velkommen til Grenda!

 

6. Generalforsamling 2014.

Det ble avholdt generalforsamling i Grendahuset 27. mai.
Nytt styre ble valgt og arbeidsoppgaver er fordelt:

 

o Styreleder og økonomiansvarlig: Marit Lyngås

o Nestleder, barnehageansvarlig, referent: Eirik Holmøyvik

o HMS-ansvarlig, Nytt fra styret: Dan Vegard Vårdal

o Forsikringssaker: Hans Skutle

o Husstyret: Liv Selbak

o Vedlikeholdsansvarlig: Rolf Unneland

o Dugnads- og parkeringsansvarlig: Bjørn Christian Kvisvik

o Varamedlem: Ragnhild Aasvang

o Varamedlem: Liv Totland

7. Kontakt med borettslagsstyret – utsendelse av felles informasjon

Styret har bedt Øystein Klokkerud om å fortsette å vedlikeholde domenet og redigere internettsiden vår, www.nordasgrenda.no.
Styret anser denne siden som en verdifull kanal for fellesinformasjon til beboere og interessenter. Her lagres alt man i prinsippet trenger å vite om Grenda og hva som skjer der, borettslagets styre og stell og sosiale aktiviteter med bilder (”Grendaposten”) etc. Det oppfordres til å sende inn bilder eller tekst til Øystein dersom man har noe å publisere.
Øystein vil også, som innehaver av denne jobben, fortsette å sende ut felles-e-post på vegne av styret. 

Siden Øystein nå ikke lenger er medlem i styret, bes henvendelser sendt til følgende e-postadresser (ikke til Øystein):

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (alle i styret vil få e-posten)

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (e-posten går kun til styreleder)

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (e-posten går til vedlikeholdsansvarlig)


8. Fasadeendringer

På siste generalforsamling (GF) hadde vi flere saker oppe med fasadeendringer.
Vanlig praksis har vært at søknad om fasadeendring sendes rett til styret for behandling.
Etter diskusjon på GF, var det flere som ytret ønske om at berørte naboer burde bli spurt om sitt syn på et eventuelt tiltak i sitt nærmeste nabolag (de som er aller nærmest eller de som vil komme til å se eller bli mest berørt av en endring). 
Styret mener en søknad sammen med dokumentasjon av hva naboer sier vil lette beslutningsprosessen i styret og på GF.
Det oppfordres derfor til at fremtidige søknader om fasadeendringer inneholder et punkt om dette.


9. Kabel – TV – Internett – IP-telefoni

Styret har sagt opp Altibox-avtalen pga. at den var for kostbar, og vi har hatt andre tilbydere med bedre pris og innhold på tjenestene. (Altibox var en av de som kom med nytt tilbud.)

Styret har besluttet at tilbudet fra GET var det beste. Innen 6. september 2014 vil utskiftingen foregå. Selve utskiftingen er gratis for beboere og borettslaget.

Styret kommer tilbake med mer informasjon angående selve utskiftingen, pris og tilleggstjenester over sommeren.

Veldig kort er det å si at det uansett ikke blir dyrere for beboere, og alle får internett inkludert i grunnpakken (5/5 Mbit) som en del av husleien (uten at denne økes).
Det er også mulig å kjøpe diverse tilleggstjenester, bl.a. kan man velge 20 TV-kanaler selv og øke til høyhastighets internett.


10. Skifte av dører

Alle beboere har nå bestemt seg for hvilke nye inngangsdører de vil ha, dvs. høyre/venstre, svart/hvit. Utskifting av resterende dører vil starte fra ca. 15. august og være ferdig i begynnelsen av oktober.
Beboere vil bli kontaktet etter hvert som deres hus står for tur.


11. Nytt fra styret kun på e-post


”Nytt fra styret” vil heretter kun komme ut som e-post til alle beboere som har e-postadresse, samtidig som det legges ut på hjemmesiden. De som ikke har e-postadresse vil fortsatt få dette i postkassene. 
Husk å melde fra dersom du får ny e-postadresse!

Styret benytter anledningen til å ønske alle beboere en riktig god sommer!


Vennlig hilsen
Styret i Nordås Selegrend Borettslag


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET

i Nordås Selegrend borettslag – desember 2013

 

 

1. Informasjon om HMS og litt av hvert i Grenda

- Siden vi er inne i den mørke årstid, minner vi beboerne om å ha på utelyset om kvelden. Dette både av trivsels- og sikkerhetsmessige årsaker.

- Husk å sjekke røykvarslere og brannslukkingsapparater. Røykvarslere (med batteri som virker) skal være montert i alle etasjer. Pulverapparatene bør vendes minst to ganger i året. Gjør det gjerne ved nyttår og midtsommer, da er det lett å huske.

- Kontroller tilkoblingspunkt for rør under kjøkkenbenken, servanter og varmtvannsberedere. Skrukoblinger må ikke være løse eller lekke vann. Husk å koble fra hageslanger til utvendige vann-uttak.

 

2. Trehogst i Grenda

På høstdugnaden ble det felt en del trær i Grenda, og nylig har det også blitt felt store trær på ett av tunene. Styret har fått delte reaksjoner på trehogsten, noe som viser at dette er et sensitivt tema. Det er nødvendig å vedlikeholde grøntarealene i Grenda slik at de ikke gror igjen, og noen trær har vokst seg så store at de har tatt utsikten for enkelte beboere. Samtidig er det mange som ønsker og setter pris på de små og store trærne i Grenda, ikke minst barna, som trenger trær å klatre i. Før tunene går til det skrittet å felle trær må derfor de nærmeste naboene få uttale seg.  Det er fort gjort å felle et tre, men det tar mange år å vokse opp. Styret overlater til tunene/tunmøtene å bli enige om de vil gjennomføre trehogst, eventuelt beplantning av nye trær.

3. Bosshuset

Ved bosshuset blir det fra tid til annen satt igjen store og små gjenstander som er ment å kastes. Styret minner om at bare boss/søppel som er plassert i bosscontainerne blir fjernet, og at det i disse containerne bare skal legges boss pakket i plastposer. Større gjenstander, skrot eller spesialavfall må den enkelte beboer selv få levert til gjenvinningsstasjon eller benytte seg av container som blir utplassert i Grenda ved høst- og vårdugnadene. Det er også mulig å låne borettslagets tilhenger for å kjøre vekk skrotet til Espehaugen gjenvinningsstasjon. Nøkkel til tilhengeren fås ved henvendelse til Halvard Haugland i nummer 104.

 

4. Ingen økning i felleskostnadene for 2014

Styret har vedtatt å ikke øke felleskostnadene for 2014. Som de fleste vet ble felleskostnadene hevet med 7% for 2013, og styret mener dagens sats gir borettslaget tilstrekkelig med inntekter til å klare nåværende og kommende vedlikeholdsoppgaver i Grenda.

 

5. Endring av vedtektene til barnehagen

På styremøtet 1. oktober vedtok styret endringer i barnehagens vedtekter. Noe utdatert informasjon ble fjernet og det ble tatt inn informasjon om planleggingsdager, pris for barnehageplass og matpenger. I tillegg opphevet styret ordningen med å holde tilbake to plasser fra hovedopptaket for barn i Grenda som når barnehagealder i løpet av året. Grunnen til endringen er at barnehagedekningen i Bergen nå er god, noe som betyr at man ikke kan forvente at tilbakeholdte barnehageplasser blir besatt etter hovedopptaket. For barnehagens økonomi er det derfor viktig at alle barnehageplassene blir besatt ved hovedopptaket. De nye vedtektene vil snart bli lagt ut på barnehagens nettsider (www.nordasgrenda.barnehage.no).


6. Salg av andeler i Grenda

Siden sist er følgende to hus solgt:
Nordåsgrenda 110 (Gisela Blum-Feldhusen): Solgt for kr 3 220 000 til David Vogt og Guri Solberg.

Nordåsgrenda 158 (Eva Fiskum): Solgt for kr 3 410 000 til Helge Karlsson og Svanhild Alvheim.
Vi ønsker våre nye naboer hjertelig velkommen til Grenda!

7. Informasjon i etterkant av allmøtet den 14. november

To saker ble tatt opp på allmøtet. Den første saken gjaldt generell orientering om ansvarsdeling borettslag/andelshaver. Rolf Unneland fra styret orienterte om skriv fra BOB om ansvarsdeling mellom borettslag og andelshaver. Skrivet omhandler hvordan man ved å gjennomføre enkle vedlikeholdsoppgaver kan få flere år ekstra levetid ut av dører, vinduer etc. Det ble også informert om borettslagets forsikringssaker og økt forsikringspremie (15 % økning i 2014) og egenandel hos Tryg Forsikring. På grunn av store erstatningsutbetalinger de tre siste årene er borettslaget kommet i såkalt «rød gruppe» der egenandelen ved vannskader er økt til 30 000 kroner per skadetilfelle (fra og med 2014).

 

Andelshavere er selv ansvarlig for vedlikehold og utskifting av rør og tekniske rørinstallasjoner (varmtvannsberedere m.v.) som går i egen andel (etter hovedstoppekran). Dimensjonen og kvaliteten på disse rørene fra byggeår (1980-82) tilsier at disse rørene nå er i ferd med å oppnå forventet levetid. Vi har hatt tilfeller der rør har sprukket pga. alder. Mange andelshavere har byttet rørene og skiftet til rør-i-rør systemer (plastrør), mens andre fortsatt har de opprinnelige rørene. 

Da egenandelen ved vannskader nå også er blitt svært høy og denne kostnaden faller på andelshaver ved brudd på egne rør oppfordrer styret den enkelte til å vurdere tidspunkt for bytte av rør. Den høye egenandelsen ved vannskader bør også være en motivasjon til å oppgradere eget anlegg. Egenandelen faller også på andelshaver dersom andre vannskader skjer inne i huset, f.eks. lekkasje i rør under kjøkkenbenk, fra vaskemaskin/oppvaskmaskin/varmtvannsbereder, eller lekkasje på bad.

 

Den andre saken omhandlet informasjon om ansvarsforhold og fukt i uinnredet kjeller/blindkjeller. Viser i den forbindelse til uttalelse fra styret i innkallingen.

8. Ekstraordinær generalforsamling 14. november.

Styrets forslag til klargjøring av regler for privat oppførte bygg, tilbygg og verandaer ble i hovedsak vedtatt (med 2/3 flertall), men med en endring som består i at privat oppførte «frittstående boder» behandlesitt annerledes enn «tilbygg» og «ekstra verandaer». For disse byggene er alt vedlikehold (også maling) andelshavers ansvar og tillegget til felleskostnadene utgår for denne type bygg. De oppdaterte vedtektene finner dere på www.nordasgrenda.no . Det er punkt 5-1 (2) og 7-1 (2) som er endret. (http://www.nordasgrenda.no/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=15:vedtekter&catid=20&Itemid=66)

9. Hustakene i Grenda
Dette året har vi hatt en egen takgruppe i Grenda som har arbeidet med hvordan vi skal vedlikeholde takene våre.

Husene og takene er over 30 år gamle og styret ønsket å sjekke ut tilstanden på takene. Det ble besluttet å innhente faglig kompetanse for å vurdere tilstanden, og selskapet Sweco utarbeidet en rapport i vår som konkluderer med at takenes levetid er oppbrukt i løpet av de neste 5 årene. Som mange sikkert også kan se, er takene slitte, malingen har flasset av, takene er ikke lenger rette, takrennene er løse og flere steder er det synlig rust. (Se bilder i vedlagte dokument.)

Borettslaget har de senere årene brukt større beløp på maling, på utbedringer (bytte av takhetter, blylodd rundt piper etc.) og på reparasjon av tak etter lekkasjer. Skader som følge av utette tak dekkes ikke av forsikringen, og derfor må utgiftene forbundet med lekkasjene dekkes av borettslaget. Slike skader er som regel kostbare, særlig hvis det går ut over inventar og innredning inne i leilighetene. Slike episoder er også en unødvendig belastning for de som blir rammet.

 

Lekkasjene vi har i takene oppstår som regel i forbindelse med gjennomføringer, beslag, pipe og dårlig undertak, men nylig fikk vi også en lekkasje som følge av gjennomrusting. Videre flikking med sandblåsing og maling er derfor vurdert som uaktuelt. Det er også avdekket at skruene som holder takplatene på plass mange steder er rustne.

I november har vi hatt lekkasjer i to av husene der utvendige takreparasjoner måtte til, samt uskiftinger i innvendige tak og vegger. Vi ser at undertaket ikke er tilstrekkelig tett, men lekker vann dersom det ytterste taket lekker. Vi har mistanke om at det kan være lekkasjer også i andre hus og ber spesielt beboere som observerer vanninntrenging i overkant av vinduer eller nedetter pipe, om å melde fra til styret.

Takgruppen arbeider med å innhente priser på utskifting av takene. Det er sendt ut anbud til 9 firma. Vi har fått svar fra 3, der ulike alternativer er prissatt.

Det mest aktuelle alternativet er en type stålplatetak (Decra) som er tilpasset bolighus. Styret vurderer det slik at vi må investere i noe som holder i mange år og som ikke har de samme svakheter som dagens tak har. Decra-løsningen har alle gjennomføringer og beslag i et komplett integrert system, slik at man unngår de svake punktene vi til nå har hatt på takene (særlig rundt piper og ventilasjonskanaler/avtrekk). Disse takene har en profil som ser ut som takstein. 
I forhold til de slitte blikktakene vi har i dag, vil dette i tillegg gi hele borettslaget en betydelig ansiktsløftning og øke verdien på boligene.

Decra tak har produktgaranti på 30 år og under normale forhold holder taket i minst 50 år.

I forbindelse med de siste lekkasjene ble det avdekket at takplater, lekter og isolasjon er av dårlig kvalitet, og løsningene (særlig undertaket) er veldig mye dårligere enn det som er dagens standard. Når tak og undertak skiftes kommer man direkte til isolasjonen i bjelkelaget i taket. Dette er derfor en enestående mulighet til samtidig å etterisolere takene våre.

Med bakgrunn i Swecos rapport og de mange lekkasjene vi har hatt på takene i det siste, mener styret at tiden er inne for full takutskifting i stedet for å bruke mer penger på nye lekkasjer og reparasjoner som vi med stor sikkerhet vet kommer fremover. Styrets målsetning er å gjennomføre denne takrehabiliteringen uten å øke felleskostnadene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert. Det vil bli avholdt allmøte og ekstraordinær generalforsamling med dette som tema i begynnelsen av 2014.

10. Nye ytterdører

Som sikkert mange har sett, har flere hus i Grenda fått nye ytterdører. Styret har budsjettert med utskifting av flere dører i 2014 og arbeider for at alle ytterdører på fremsiden av husene skal skiftes innen utløpet av 2015. Skifte av dør på baksiden av husene står ikke på planen i denne omgang. Standard farge på nye dører er hvit. Andelshavere har anledning til å bestemme farge på sin egen dør. Styret undersøker mulighet for å kunne spesialbestille dører i farge som andelshaver ønsker. Dette er fordyrende, og prisforskjellen må dekkes av de som ønsker annen farge enn hvit. Selve dørmodellen vil bli lik for alle. De nye dørene slår utover og andelshavere må rapportere til styret om de ønsker at døren skal slå ut mot venstre eller ut mot høyre. Styret kommer tilbake til dette  i 2014.

11. Årshjul – arrangementer i Grenda framover
Her er en oversikt over arrangementene i Grenda i årene fremover, og hvilke tun som står som ansvarlige:


Arrangement:                         2013        2014          2015       2016        2017

Juletrefest

B

C

D

E

F

Vinter-arrangement

C

D

E

F

G

17. mai

D+E

E+F

F+G

G+B

B+C

St. Hansaften

F

G

B

C

D

Høst-arrangement

G

B

C

D

E

Nyttårsaften

B

C

D

E

F

 

(hentet fra www.nordasgrenda.no)


Vi ønsker alle andelshavere og beboere

en riktig god jul og et godt nytt år!


Vennlig hilsen
styret i Nordås Selegrend Borettslag

 

--------------------------------------------------------------------------
NYTT
FRA STYRET

i Nordås Selegrend borettslag – juni 2013

1. Det nye styret

Etter generalforsamlinga 27. mai ser det nye styret slik ut:
Styreleiar John Ivar Haugland - forsikringssaker
- mobil: 922 66 483, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Nestleiar Marit Lyngås - økonomiansvar
- mobil: 971 57 528, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Øystein Klokkerud - HMS-ansvarleg, Altibox, heimesida
- mobil: 934 07 034, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Liv Selbak - husstyret
- mobil: 917 57 398, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Eirik Holmøyvik - barnehagen, referent,
Nytt frå styret
- mobil: 916 80 276, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Rolf Unneland - vedlikehald
- mobil: 911 05 147, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Bjørn Christian Kvisvik - dugnad, parkering, oppfølging av tunkontaktane
- mobil: 416 67 693, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Varamedlemmer:
- Ellisiv Sælen
- Julia Chelsom

Kontorarbeid for burettslaget: Annlaug Moe


2. Parkering og køyring i Grenda

Styret minner om at det framleis er forbode å parkere framfor papp- og plastkonteinarane ved parkeringsplassen. Parkering framfor konteinarane er til hinder for tømming og til sjenanse for dei som skal kaste papp og plast.

Styret minner òg om parkeringsforbodet i Grenda og ber igjen om at alle respekterer fartsgrensa på 10 km/t. På denne tida av året er ungane særleg aktive med leik, sykling og rullebrett rundt om i Grenda, og styret ber alle om å vise ekstra aktsemd når dei køyrer nede i Grenda.

Sidan asfalteringa har redusert effekten av fartsdemparane i Grendabakken vil styret installere nye i løpet av sommaren.


3. Skifte av ytterdører

Fleire av husa i Grenda har no fått nye dører. Styret vil halde fram med å skifte ut ytterdører, men berre ved behov.


4. Saker til ekstraordinær generalforsamling i november

På generalforsamlinga i mai vart to saker utsett til ekstraordinær generalforsamling i november. Den eine saka gjaldt kven som har ansvar for maling og vedlikehald av frittståande ytterboder. Den andre saka gjaldt ansvarsfordelinga mellom burettslaget og andelshavar for uinnreia kjellarbod. Styret arbeider vidare med begge sakene inntil ekstraordinær generalforsamling. Andre saker kan meldast inn til styret.


5. Blomsterbedet ved parkeringsplassen

Blomsterbeda ved parkeringsplassen er ikkje fine. Dei var meint å bli luka og sett i stand under vårdugnaden. Grunna været og tilstanden til bedet vart ingenting gjort då. Styret ber om interesserte, vaksne og ungdommar som fyller 16 i år, til å gjennomføre ein dugnad for luking og vedlikehald av bedet. Det vil bli betalt dugnadspengar for arbeidet. Interesserte kan kontakte Bjørn Christian Kvisvik i nummer 142.


6. Ballplassen

På generalforsamlinga i 2012 vart det bestemt at den vesle ballplassen skulle oppgraderast og gjerast i stand for andre ballspel enn basketball. Til glede for små og store vil det i løpet av sommaren bli lagt nytt dekke på ballplassen og sett opp volleyballnett.


7. Merking av postkasser og nummerering av leilegheiter

I samband med vårdugnaden vart alle postkassene merka med husnummer. I dei tilfella der fleire husstandar til no har hatt same husnummer, vart kvar leilegheit tildelt kvar sin bokstav. I ein oppgang med fire leilegheiter, som til dømes i nummer 64, vart leilegheitene nummerert fortløpande med nummer 64 a, 64 b, 64 c og 64 d, med start på a i fyrste etasje, leilegheit til venstre.


8. Maling av verandaer og kantar/rekkverk på verandaer

Enkelte av verandaene/terrassane og verandakantane er allereie så slitte etter siste malingsrunde at dei treng eit nytt strøk maling. Den som ynskjer å male eigen veranda, kan gjerne gjere dette. Malinga vert dekt av burettslaget.  Oversikt over fargane finn du på heimesida vår, www.nordasgrenda.no, under «Om Grenda, Boligene». Du finn ein del spann i burettslagskjellaren. Dersom du ikkje finn rett farge der, kan du kjøpe inn maling sjølv og levere rekninga til burettslaget.

Ha ein god sommar! Helsing styret
Nordås Selegrend Borettslag

Innebygd bilde 1 Innebygd bilde 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYTT FRA STYRET

i Nordås Selegrend Borettslag – desember 2012


1. Oppdaterte vedtekter etter generalforsamlingen

Oppdaterte vedtekter etter den ekstraordinære generalforsamlingen finnes nå på Grendas hjemmeside: www.nordasgrenda.no(Se under "Om Grenda/Borettslaget/Vedtekter".) Vi anbefaler beboerne å sette seg litt inn i hva som står i vedtektene.


2. Fellesutgifter 2013

Som en følge av de vedlikeholdsoppgaver som ligger foran oss, og da særlig knyttet til fremtidig utskifting av takene og utskifting av utgangsdører, har styret besluttet å øke fellesutgiftene ("husleien") med 7 prosent med virkning fra 1. januar 2013, altså endel mer en bare den alminnelige prisveksten. Med dette vil borettslagets løpende inntekter være store nok til å takle betydelige vedlikeholdsutgifter uten at vi er nødt til å ta opp nye lån og dermed øke fellesgjelden. Styret har tro på at dette er mulig å få til også fordi husbanklånet vi har nå er nedbetalt i løpet av 2014. 
På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det dessuten vedtatt at større tilbygg, boder og ekstra verdandaer skulle medføre et lite tillegg på de månedlige fellesutgiftene. I henhold til vedtektenes punkt 7-1 (2) har styret for 2013 således fastsatt følgende satser: Tilbygg: 30 kr per måned. Frittstående bod: 50 kr per måned. Ekstra veranda: 30 kr per måned.

 

3. Takene

Takene i Grenda må etter hvert skiftes ut og styret mener det er riktig å påbegynne dette arbeidet i 2013. Det vil bli etablert en egen arbeidsgruppe som skal se på behov og ulike alternativ. I budsjettet for 2013 er det satt av 2 millioner kroner for dette formålet. Nærmere informasjon følger etter hvert som arbeidsgruppen og styret har fått utredet saken.

 

4. Egenandel forsikringssaker

Styret påpeker at egenandelen for forsikringssaker må dekkes av den enkelte andelshaver dersom årsaken til skaden ikke gjelder forhold som faller inn under borettslagets vedlikeholdsansvar i henhold til vedtektene. Egenandelen er for tiden på kr 5.000, og den kreves inn i ettertid av BOB. Dette er ingen ny praksis, men på bakgrunn av et større antall forsikringstilfeller i den senere tid kan det være greit å informere om dette.

 

5. Varmtvannsberedere og vannrør

Varmtvannsberedere og vannrør inne i husene er den enkelte andelshavers ansvar (se vedtektenes punkt 5-1). Beredere og rør som ikke er skiftet ut siden husene ble bygget, nærmer seg slutten av sin levetid. Konsekvensene av vannskader kan være store. Fra forsikringsselskapet har vi fått beskjed om at vi ikke lenger kan ta det for gitt at de vil akseptere ansvar for vannskader som skyldes gamle varmtvannsberedere og rør. Beboere som ikke overholder sin vedlikeholdsplikt risikerer derfor å ende opp med hele regningen for fremtidige vannskader. Styret henviser derfor beboere som har varmtvannsberedere fra byggeårene om å skifte disse i løpet av 2013. Videre oppfordres samtlige beboere til å sjekke hvordan det står til med vannrørene i egen bolig.

 

6. Kong Vinter i Grenda

Selv om snøen akkurat nå er i ferd med å regne bort, minner styret om den enkelte beboers ansvar for strøing og snømåking utenfor eget hus. Det er fint om utelysene kan stå på – i deler av Grenda fungerer de som gatebelysning for oss alle. Styret benytter samtidig anledningen til å takke brøytegjengen for god innsats i de første ordentlige vinterukene.

 

7. Kjøp og salg og nye Grendaboere

To nye andelshavere har kjøpt hus/leilighet siden sist:

Sissel Tangerås og hennes tre barn (Kine 12 år, Anneli 14 år og Henrik 19 år) flytter inn i nummer 80 så snart leiligheten er ferdig oppusset. Sissel er bergenser, fra Paradis, og søster til Ingunn i nummer 114. Leiligheten ble kjøpt for kr 3.450.000. Anne Hansli har flyttet inn i nummer 64, 2. etasje (til høyre). Anne kommer opprinnelig fra Vinje i Telemark og har bodd 3 år i Bergen. Leiligheten ble kjøpt for kr 1.555.000.

Vi har også fått nye beboere i Helse Bergens sitt hus, nummer 176. Familien på fire, bestående av Hanneliisa Kyllönen og Thomas Kärsämä og to gutter på 4 og 5 år (Theo og Topias) kommer fra Oulu (Uleåborg) i Finland.

Vi ønsker alle nyinnflyttede hjertelig velkommen til Grenda!

 

 

Styret i borettslaget ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Vennlig hilsen John Ivar, Marit, Helge, Halvard, Liv, Alexander og Øystein--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYTT FRA STYRET

 

i Nordås Selegrend Borettslag – august 2012

1. Utbyggingsplanene i Nordåsdalen («Nordåsdalen Panorama»)

Som vel de fleste har fått med seg har Asplan Viak AS på vegne av Nordåsdalen Panorama AS fremmet planforslag for tomten nedenfor Grenda hvor det i dag ligger et hvitt murhus. Den planlagte utbyggingen vil særlig kunne berøre en del hus i tun D og tun E. Samtlige dokumenter i saken er tilgjengelige fra nettsidene til Bergen kommune:

Se www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-97594).

Styret oppfordrer alle som har synspunkter på saken til å gi uttrykk for disse, enten direkte til kommunen (den nevnte nettsiden inneholder nødvendig kontaktinformasjon) og/eller til styret. Styret vil deretter komme med merknader på vegne av oss alle. Merknader må være kommunen i hende senest 18. september.

 

2. Høstdugnad

Høstens fellesdugnad går av stabelen lørdag den 15. september kl. 10-14. En viktig oppgave blir å ferdigstille arbeidet med fellesarealet i tun B, hvor det etter stor dugnadsinnsats ble satt opp nye lekeapparat før sommeren. Videre er det stort behov for luking, klipping, beskjæring, planting og opprydding i flere grøntområder (mye fordi vårens dugnad som kjent gikk med til å forberede asfalteringen). Nærmere informasjon om dugnaden følger når den nærmer seg.

 

3. Gressklipperne

Jørgen Schütz, kontaktperson i Grenda når det gjelder gressklipperne, gjør oppmerksom på at gressklipperne ikke må legges over på venstre siden når de skal rengjøres. Dersom gressklipperne legges over på venstre side, renner det olje ned i luftfilteret. Jørgen har måttet skifte luftfiltre flere ganger i sommer. Hvis klipperne legges over på siden ned for å fjerne gress, må de altså legges over på høyre side. Og så minner vi om at det er de blå kannene med bensin som skal brukes til motorgressklipperne (Jørgen kjøper inn bensin). Spørsmål knyttet til gressklipperne kan rettes til Jørgen på telefon 970 40 899.

 

4. Oppmerking av parkeringsplasser etter asfalteringen

Styret har kommet til at vi inntil videre avstår vi fra å merke opp parkeringsplassene på nytt etter asfalteringen. Hvis alle er påpasselige med å parkere bilene vinkelrett og midt på nummerskiltene, skulle det ikke være noe behov for å merke opp plassene på den nye og fine asfalten. Dersom det likevel skulle vise seg at dette ikke fungerer tilfredsstillende, får vi komme tilbake til saken.

 

5. Bilkjøring i Grenda (nok en gang)

Styret ser seg nok en gang nødt til å minne om at kjøring inne i Grenda bare er tillatt i særlige tilfeller (tung last, passasjerer som er dårlige til beins mv.) og at parkering andre steder enn på parkeringsplassen forutsetter særlig tillatelse. Samtidig er det slik at beboere som med god grunn kjører inn i Grenda (og overholder fartsgrensen) bør slippe å få kjeft. Dette gjelder også foreldre utenfra som har barn i barnehagen og som på grunn av tung last og mangel på parkeringsplasser må få lov til å kjøre ned for å levere og hente. Det er imidlertid svært viktig at alle som kjører i Grenda overholder fartsgrensen på bare 10 km/t (gangfart). Sjåfører som kjører fortere, er det lov å kjefte på. Om situasjonen ikke bedrer seg, vil vi bli nødt til å sette opp nye og langt mer effektive fartsdumper i Grendahusbakken.

 

6. Ny familie i Grenda

Vi har fått beskjed fra kommunen om at Nordåsgrenda 74 er blitt tildelt Hayd Keeyse Sulub m/familie. De kommer opprinnelig fra Somalia. I alt består husstanden av åtte personer. Vi får ta godt i mot dem når de flytter inn.

 

7. Hjemmesiden

Hjemmesiden vår er nå oppe igjen – i ny og forbedret utgave. Gå inn på www.nordasgrenda.no og se selv! Dette betyr for øvrig også at det igjen er mulig å leie Grendahuset via nettsiden.

 

8. Maling av husrekken 166-178

Så fremt været tillater det, tar vi sikte på omsider å få malt ferdig også husrekken med nr. 166-178 i løpet av august/september. Styret har nå skrevet kontrakt med firmaetNorskLine i forbindelse med denne jobben.

 

9. Parselltomten, informasjon fra Bergen og Omegn Boligbyggelag (vår forretningsfører)

Vi gjengir her den informasjonen BOB har sendt oss i saken:

Salg

"Hvis borettslaget velger å selge tomten, vil gevinsten bli ført som en finansinntekt.
Gevinst beregnes ved å ta inngangsverdi (normalt det tomten kostet) - (minus) utgangsverdi (salgssum-omkostninger).
Ved beregning av bostøtte, er det den høyeste inntekten av personinntekt eller alminnelig inntekt.
Det vil si.. Hvis personinntekten er den høyeste, vil denne danne grunnlag for beregning, og vise versa.

I de fleste tilfellene vil personinntekten normalt være høyere enn alminnelig inntekt.
Hvis man tar utgangspunkt i minstefradrag som utgjør minimum kr. 31 800,- for lønnsinntekt (utgjør 38% av lønnsinntekt med et øvre tak på 
kr 78 150,-
). Hvis den enkeltes gevinst av tomtesalget utgjør mer enn dette kan man ligge i risikosonen. Men de fleste vil nok også ha rentekostnader som øker dette beløpet ytterligere.

Borettslaget har anledning til å betale skatten for den enkelte.

Dere foreslår også å sette ned felleskostnadene for å avhjelpe de som eventuelt får kuttet bostøtten. Skal felleskostnadene settes ned må dette gjøres for alle, og ikke bare de som har bostøtte, i og med at felleskostnadene fordeles etter brøken. Videre vil en reduksjon i felleskostnadene føre til at personen som har bostøtte får gjerne en reduksjon i bokostnadene sine, som også kan gi reduksjon i bostøtten.

På Husbanken sine sider kan dere lese mer om dette. Der finnes det også en bostøttekalkulator.

Utbygging
Hvis borettslaget velger å bygge ut området i egen regi for å øke borettslaget, og samtidig bruke inntektene til å rehabilitere den øvrige bygningsmassen er det en del forhold som trer inn.
For å begynne med det skattemessige aspektet vil denne løsningen ikke generere skatt for den enkelte. Dette som følge av at borettslaget vil øke sin andelskapital. Fellesobligasjonen må øke tilsvarende det innskuddet vil utgjøre for de nye andelene. Og selvsagt vil fellesgjelden øke. Man vil få en endret brøk som vil øke fellesgjelden på alle boligene i hele borettslaget da gjelden fordeles etter brøk. Videre kan det fort oppstå en del konflikter da de som bor i de nye husene må betale felleskostnader for å vedlikeholde gammel bebyggelse samtidig som de som bor i gamle hus må betale renter og avdrag på lån tilhørende ny bebyggelse.

Videre er vi ( = BOB) svært usikker på lønnsomheten i prosjektet, og da er det store spørsmålet om borettslaget bør påta seg den risikoen som er knyttet til et slikt prosjekt."

10. Ballplassene

Som alt nevnt i "Nytt fra styret" før sommeren håper vi å komme i gang med arbeidet med å tilrettelegge den lille ballplassen for andre former for ballspill enn basketball. Samtidig tar vi også sikte på å få utbedret den store ballplassen.Styret ønsker alle en riktig god høst og høstdugnad)!


Vennlig hilsen

John Ivar Haugland (styreleder), Marit Lyngås (nestleder, styremedlem), Halvard Haukeland Fredriksen (styremedlem), Helge Moe (styremedlem), Alexander Carlson (styremedlem), Liv Selbak (styremedlem) og Øystein Klokkerud (styremedlem)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NYTT FRA STYRET

i Nordås Selegrend Borettslag – juni 2012

1. Det nye styret

Etter vårens generalforsamling og konstituerende styremøte ser borettslagets nye styre ut som følger:

- Styreleder John Ivar Haugland – forsikringssaker
mobil: 922 66 483, e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

- Nestleder Marit Lyngås – økonomiansvar 
mobil: 971 57 528, e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

- Øystein Klokkerud – HMS-ansvarlig, Altibox, beboerinfo, hjemmesiden
mobil: 934 07 034, e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

- Halvard Haukeland Fredriksen – barnehagen, Nytt fra styret, referent
mobil: 992 60 239, e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

- Alexander Carlson – dugnad, parkering, tunkontaktoppfølgning
mobil: 452 45 173, e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

- Helge Moe – vedlikehold
mobil: 414 44 236, e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

- Liv Selbak – husstyret
mobil: 917 57 398, e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Varamedlemmer:

- Ellisiv Sælen

- Julia Chelsom

Kontorarbeid for borettslaget: Annlaug Moe

 

2. Utbedring av lekeplassene i Grenda

Som en følge av initiativet for utbedring av lekeplassene i Grenda fra en rekke av de yngre grendaboerne, og generalforsamlingens uforbeholdne oppslutning om dette, tar styret sikte på å få gjort noe med denne saken allerede før sommeren. Styret bestemte seg derfor for å invitere til lekeplassdugnad i helgene 15. - 17. juni og 22. - 24. juni. Dette kommer i tillegg til de årlige vår- og høstdugnadene og er slik sett en frivillig sak. Styret håper likevel at særlig grendaboere med barn som ønsker seg oppgradering av lekeplassene, stiller opp. Styret står for innkjøp av tre nye lekeapparater og materialer og nødvendig utstyr for å utbedre eksisterende lekeapparater.

 

3. Informasjon om det økonomiske forholdet mellom borettslaget og barnehagen

Etter spørsmålene knyttet til det økonomiske forholdet mellom borettslaget og barnehagen på generalforsamlingen, finner styret grunn til å redegjøre noe nærmere for dette. Utgiftsposten «barnepark» i borettslagets regnskap for 2011 utgjør kr 232 877,-. Fra dette beløpet må det imidlertid trekkes fra kr. 126 000,- som barnehagen betaler til borettslaget for leie av grendahuset. Det resterende beløpet på kr 106 877,- utgjør borettslagets andel av de årlige utgiftene til vedlikehold, strøm og vask mv. knyttet til grendahuset. I henhold til en avtale mellom borettslaget og barnehagen deles disse utgiftene med en like stor andel på hver (50/50). Om dette kan karakteriseres som «støtte» til barnehagen, er diskutabelt. Borettslagets styrer opp gjennom årene har vært av den oppfatning at samtlige grendaboere som bruker grendahuset har interesse av at det er i daglig bruk, vaskes, varmes opp og holdes ved like. Hvor store utgifter knyttet til grendahuset som ville falle på borettslaget dersom barnehagen tenkes borte, er det vanskelig å vite sikkert. Grendahuset er som kjent i hyppig bruk både på hverdager og i helger gjennom hele året, så det er langt fra sikkert at borettslagets utgifter til oppvarming og vedlikehold ville vært særlig mye mindre i en situasjon hvor det ikke lenger ville være noen barnehage å dele regningene med. Styret vil imidlertid se nærmere på dette spørsmålet og vurdere om utgiftsfordelingen mellom borettslaget og barnehagen bør justeres. En annen sak er at styret i samarbeid med barnehagen også vil se på ulike tiltak som kan få ned strømforbruket knyttet til oppvarming av grendahuset.

 

4. Ballplassene

Som en følge av generalforsamlingens syn på bruken av den lille ballplassen, vil styret over sommeren igangsette arbeidet med å tilrettelegge denne for andre former for ballspill enn basketball. Samtidig tar vi også sikte på å få utbedret den store ballplassen.

 

5. Parsellen

Som opplyst på allmøtet vil styret fortsette arbeidet med å utrede hva vi kan og bør gjøre med parselltomten. I den forbindelse vil vi be om en utredning fra BOB om hvordan de skattemessige konsekvensene av et eventuelt salg av parsellen kan håndteres (særlig med tanke på andelseiere som mottar bostøtte eller andre sosiale ytelser). Som antydet på allmøtet fremstår salg av tomten som mer realistisk enn en utbygging i borettslagets regi. Noen akutt behov for å realisere den verdi som parsellen representerer, har vi imidlertid ikke. Inntil videre oppfordres samtlige grendaboere til å ta parsellen i bruk og bidra til at den fremstår som presentabel (den ser bedre ut nå enn på flere år, men det er arbeid nok for alle).

 

6. Bedene oppe ved parkeringsplassen

Bedene oppe ved parkeringsplassen trenger sårt stell og pleie. Dette er en oppgave som faller utenfor tunenes ansvar for ulike deler av fellesarealet. Dersom noen voksne beboere (18 år +) med grønne fingre og interesse for at Grenda skal fremstå som presentabel kunne tenke seg å gjøre en innsats her, er styret innstilt på å godtgjøre dette i form av dugnadspenger (kr 150,- pr time). Interesserte beboere kan melde fra til dugnadsansvarlig i styret, Alexander Carlson.

 

7. Jord

Det er kjøpt inn et par lass med jord ganske nylig. Noe av jorden vil gå med til å dekke til grusen inntil den nye muren bortenfor barnehagen, men det vil også være jord til fri benyttelse for beboere som vil pynte opp på eget tun og/eller utenfor eget hus. Det er bare å forsyne seg av jorden, som ligger i en haug på en plen foran barnehagen.

 

8. Annet

- Lyktene i Grenda har fått nye, fine hetter, som avgir et godt og fint, gult lys.
- Etter det vellykkede arbeidet med asfaltering av veiene i Grenda er arbeidet med å skjære vekk 5-10 cm av asfalten langs husveggene (lufting) nettopp startet opp. Vi ber beboerne om å fjerne trapper, potter, redskap, sykler med mer ut fra husene, slik at arbeiderne kommer til.

- Murene på parkeringsplassene skal males. De som har biler som er berørt av dette, vil få beskjed etter hvert.
- Arbeidet med å gi flere av husene i B-tunet et etterlengtet, ekstrastrøk med maling er i gang.

- En del av de mest slitte takene i Grenda blir nå skrapet og malt, for å se finere ut, og kanskje til og med vare litt lenger!


Styret i borettslaget ønsker alle beboere i Grenda en riktig god sommer!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NYTT FRA STYRET

i Nordås Selegrend Borettslag – februar 2012

1. Generalforsamling

Årets generalforsamling avholdes mandag 21. mai kl. 20:00 i Grendahuset. I henhold til vedtektenes punkt 9-3 nr. 1 måsaker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen være innkommet til styret senest åtte uker før generalforsamlingen. Fristen for å melde saker til generalforsamlingen er dermed mandag 26. mars.

 

2. Ledige plasser i styret

Det vil bli ledig flere plasser i styret etter generalforsamlingen. Beboere som har synspunkter på styre og stell i Grenda eller som ganske enkelt er interessert i å gjøre en innsats for fellesskapet, bes melde sin interesse til valgkomitéen v/leder i valgkomitéen Eva Aakermann (nr.134), tlf. 480 04 101.

 

3. Parsellen

 

Etter at den ekstraordinære generalforsamlingen enstemmig sluttet seg til styrets ønske om å igangsette en planprosess med tanke på utbygging av parsellhagetomten, har styret arbeidet videre med dette. Styret ønsker nå å drøfte veien videre på et allmøte, og er kommet til at dette bør skje i forbindelse med generalforsamlingen. Det inviteres derfor til allmøte med diskusjon om hva vi skal gjøre med parsellen mandag 21. mai kl. 20:00 i Grendahuset. Nærmere informasjon om de ulike alternativer som styret arbeider med, vil bli sendt ut sammen med papirene til generalforsamlingen.

 

4. Asfaltering av Grenda

Det nærmer seg tid for den bebudete asfalteringen av Grenda. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om det eksakte tidspunkt, men vi forbereder alt nå alle beboere om at det vil være behov for dugnadsinnsats i anledning asfalteringen, særlig knyttet til rydding og rengjøring i forkant.


5. Utelykter

Styret har, etter klar anbefaling fra elektriker, men også av estetiske grunner, besluttet å skifte ut utelyktene i Grenda (i alt 16 lykter). Lyktene vil bli skiftet ut i løpet av våren.

 

6. Bilkjøring i Grenda

Styret ser seg dessverre nødt til å minne alle beboere om begrensningene som gjelder for bilkjøring i Grenda og, særlig, fartsgrensen på 10 km/t i Grenda. I praksis viser det seg at det først og fremst er håndverkere, hjemmehjelper og andre som utfører arbeid i Grenda som kjører bekymringsfullt fort. Beboere som leier inn håndverkere, har hjemmehjelpere, bestiller pizza e.l. bes derfor om å minne dem på begrensningene som gjelder for bilkjøring i Grenda og, særlig, fartsgrensen på 10 km/t.

 

7. Parkering

Styret må dessverre nok en gang minne om at det ikke er tillatt å parkere inne i Grenda uten særskilt tillatelse og at det på dagtid på hverdager heller ikke må parkeres foran containerne for papp/papir og plast.


8. Snømåking, strøing, salting mv.

 

Selv om vi nå går våren i møte, må styret minne om den enkelte beboers ansvar for å bidra til snørydding, strøing mv. foran eget hus. Beholderne med sand som står utplassert ulike steder i Grenda er fylt opp. Brøytegjengen har som vanlig gjort en solid innsats med brøyting og strøing, men når snøen kommer har vi alle et ansvar for å sikre at det er mulig å komme seg trygt frem i Grenda.

 

9. Faste arrangementer i Grenda i 2012

Nedenfor følger en oversikt over de faste arrangementene i Grenda for resten av inneværende år, og hvilke tun som har ansvar for at arrangementene går av stabelen. Opplysningene er også å finne på hjemmesiden www.nordasgrenda.nounder ”Beboerinfo”. (Her fins også en oversikt over tunkontaktene.)


- Vinterarrangement / kro (24. februar): B-tunet
- 17. mai: C- / D-tunene
- St. Hans: E-tunet
- Høstarrangement: F-tunet
- Nyttårsaften: G-tunet


Styret ønsker alle en riktig god vinterferie!----------------------------------------------------------------
NYTT FRA STYRET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Nordås Selegrend Borettslag – november 2011


1. Asfaltering av Grenda

Etter allmøtet har styret besluttet å gjennomføre planene om asfaltering av Grenda til våren. Oppdraget vil gå til NCC, som kom med det klart beste tilbudet. Som nevnt på allmøtet vil det være behov for dugnadsinnsats i anledning asfalteringen, særlig knyttet til rydding og rengjøring i forkant. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når det nærmer seg.


2. Parsellen

Etter at den ekstraordinære generalforsamlingen enstemmig sluttet seg til styrets ønske om å igangsette en planprosess med tanke på utbygging av parsellhagetomten, vil styret arbeide videre med dette. Innledende samarbeidspartner har vært firmaet En til en Arkitekter. Etter innspill fremkommet under generalforsamlingen, vil imidlertid styret forhøre seg også med arkitektkontoret som i sin tid tegnet Grenda, Cubus, før vi går videre med planene.


3. Fellesutgifter for 2012

Etter noen husleieøkninger de siste årene mener styret at borettslaget nå har løpende inntekter som står i forhold til de vedlikeholdsoppgaver som venter. Samtidig er det viktig at inntektene minst holder følge med forventet pris- og lønnsvekst. For 2012 har styret derfor besluttet at det er tilstrekkelig å øke fellesutgiftene med 3 prosent.


4. Utelys

Mørketiden er over oss og styret ber alle grendaboere påse at egne utelys virker og står på. Utelysene har en viktig funksjon som gatebelysning i Grenda og må stå på etter mørkets frembrudd av hensyn til naboer, avisbud mv.(Bruk gjerne sparepære, eventuelt med sensor.)


5. Kanskje kommer snøen?

Selv om det foreløpig fremstår som en fjern tanke, minner styret om hver enkelts ansvar for å bidra til snørydding, strøing mv. foran eget hus. Beholderne med sand som står utplassert ulike steder i Grenda er nå fylt opp og klare for vinteren. Brøytegjengen er i beredskap, men når snøen kommer har vi alle et ansvar for å sikre at det er mulig å komme seg trygt frem i Grenda.


6. Vaser, krukker mv på verandaene

Styret finner grunn til å påpeke at grendaboere som har blomstervaser, krukker mv. stående på verandaene, må sørge for å sikre disse når høststormene setter inn. Barn leker rett under!


7. Fordeling av ansvar mellom borettslaget og beboerne

Styret har erfart at det er behov for å klargjøre ansvarsfordelingen mellom borettslaget og beboerne for vedlikehold mv. Formelt sett reguleres dette av borettslagsloven og, innenfor de grenser den setter, borettslagets vedtekter. Til informasjon har styret utarbeidet en oversikt som viser hvordan det nåværende styret forstår og vil praktisere dette. Oversikten vil bli ettersendt beboerne med det aller første og vil også bli lagt ut på www.nordasgrenda.no. Vi tar gjerne imot kommentarer og forslag til justeringer eller tilføyelser.


8. Forsikringssaker – egenandel

Borettslagets forsikring dekker også skader som skyldes forhold som ligger utenfor borettslagets ansvarsområde (slik som vannlekkasjer fra hvitevarer mv), men styret er kommet til at det riktigste er at det i disse tilfellene er den enkelte andelshaver som må stå for egenandelen (for tiden kr 5.000,-).


9. Fremleie

Styret minner om at det må søkes skriftlig om eventuelt fremleie av andeler i borettslaget


10. Parkering

Styret må dessverre nok en gang minne om at det ikke er tillatt å parkere inne i Grenda uten særskilt tillatelse og at det på dagtid på hverdager heller ikke må parkeres foran containerne for papp/papir og plast.


11. Førjulskonsert

Som allerede annonsert avholder Grendakoret konsert i Grendahuset søndag 27. november klokken 17:30. Foruten korsang og opptreden av barn og unge blir det basar med utlodning av labber og kaker (ta med penger til lodd!), servering av kaffe og kaker. Hjertelig velkommen!

Styret ønsker alle en riktig god adventstid!
Styret er: Kjell G. Håland (styreleder), Marit Lyngås (nestleder), Halvard H. Fredriksen, Alexander Carlson, Øystein Klokkerud, Helge Moe og Anne K. Fjær (styremedlemmer).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT FRA STYRET
i Nordås Selegrend Borettslag – juni 2011


1. Det nye styret
Etter vårens generalforsamling ser borettslagets styre med ansvarsområder nå ut som følger: 
- Styreleder Kjell Gitton Håland (nr. 150, mobil 932 30 596, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) – forsikringssaker
- Nestleder Marit Lyngås (nr. 116, mobil 971 57 528) – økonomiansvar

- Øystein Klokkerud (nr. 128, mobil 934 07 034) – Altibox, hjemmesiden, informasjon til beboerne

- Halvard Haukeland Fredriksen (nr. 160, mobil 992 60 239) – barnehagen, ”Nytt fra styret”, referent
- Alexander Carlson (nr.122, mobil 452 45 173) – dugnad, parkering, tunkontaktoppfølging
- Helge Moe (nr. 136, mobil 414 44 236) – vedlikehold, HMS-ansvar
- Anne Kristine Fjær (nr. 166, mobil 473 92 998) – husstyret(Fullstendig informasjon om e-postadresser og bilder av styremedlemmene fins på Grendas hjemmeside.) 

Varamedlemmer:- Julie Ruth Chelsom (nr. 76)
- Ellisiv Sælen (nr. 90)

Kontorarbeid: Annlaug Moe (nr. 136, mobil 934 89 395) 
Kontaktperson vedlikehold: Jørgen Schütz (nr. 96, mobil 970 40 899, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )

2. Endrete vedtekter
Etter at styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt av generalforsamlingen, er oppdaterte vedtekter nå tilgjengelig fra Grendas hjemmeside www.nordasgrenda.no (se under „Beboerinfo“). Grendaboere som ønsker en papirversjon av de oppdaterte vedtektene, kan ta kontakt med Øystein Klokkerud.
De viktigste paragrafene med endringer er:
4-2 Bruksoverlating (3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Tilrettelegging av hybel er søknadspliktig overfor styret og kommunen dersom den defineres om egen boenhet (egen inngang, stengt trappenedgang, eget kjøkken og bad). Egen boenhet må følge gjeldende bygningsregler (som for eksempel brann- og isoleringsforskrifter).
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som vannrør i leiligheten til stoppekran eller hovedstamme (se ovenfor), og øvrige rør, utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende boligen, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater (panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsaggregater som er plassert i boligen mv), tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering / oppussing er andelseiers ansvar. Andelshaver har ansvar for vedlikehold og utskifting av trapp / inngangsparti ute og eventuelle plattinger tillaget på bakkeplan. Endrede og nye plattinger / trapper må søkes via styret, og andelshaver bærer selv kostnaden for utførelsen. For hus som ikke har terrasse, er det allikevel borettslaget som vedlikeholder platting på bakkeplan. 

3. Dugnadsordning/tunpenger
Styret har merket seg innspillene til dugnadsordning fra Silje Vallestad og Ellinor Vogt på allmøtet som ble arrangert i forkant av generalforsamlingen. Styret vil ta hensyn til disse innspillene allerede ved høstens fellesdugnad. Samtidig minner styret om at hvert enkelt tun står fritt til å fremme gode forslag om dugnadsbasert oppgradering av fellesareal. Styret har gjeninnført ordningen med tunpenger på kr 2.000 per år, men vil gjerne fremheve at vi er positivt innstilt også til større initiativ fra tunene. Velbegrunnete forslag, fortrinnsvis med et innslag av dugnadsarbeid, er velkomne. 

4. Parsellhagen
Styret har merket seg at allmøtet var positivt innstilt til arbeidet med å avgjøre hva vi skal gjøre med parsellen, og vi vil derfor arbeide videre med dette til høsten.

5. Malerarbeid
Etter mye frem og tilbake har styret nå inngått avtale med Maler 1 for å få utført resterende malerarbeid. I første omgang er det snakk om gjenstående arbeid på tun B, men på sikt vil det bli malt også andre steder i Grenda. Arbeidet vil starte opp så snart været tillater det.Som et ledd i konkursoppgjøret etter det tidligere Maler 1 vil Grenda få ca 300 liter malingsrester fra fjorårets malerarbeid. Denne malingen vil bli plassert i vaktmesterkjelleren til fri benyttelse fra Grendaboere som ønsker å flikke litt på eget hus. Beboere som ikke skulle finne riktig maling blant restene, kan selv kjøpe inn og vil få utgiftene refundert fra borettslaget.

6. Privat reguleringsplan på tomt overfor parsellen
Styret er blitt informert om igangsetting av detaljregulering/planarbeid (privat reguleringsplan) på gnr 121 bnr 445 (tomten ovenfor parsellen). Borettslaget fremste interesse i denne utbyggingssaken er knyttet til gangveien opp til busstoppet/Kilden senter, som går over denne tomten. Styret har derfor sendt inn en merknad til kommunen hvor vi gjør oppmerksom på dette og ber om at utbyggingen tar hensyn til vårt behov for trygg og sikker gangvei/fortau opp til Nordåsveien. 

7. Nye Grendaboere
Flere andeler har fått nye eiere i løpet av våren. Noen er allerede flyttet inn, andre er på vei.Vi vil herved ønske velkommen til følgende innflyttere (samt eventuelle barn): 

Rune G. Storetvedt, nr. 86 B, kjøpt av May Britt Haugland for kr 1.530.000.
Bård Svenheim og Petya Stefanova, overdratt fra Nina Søyland og Øystein Monsen for
kr 3.150.000.
Maren Stallemo og Bjørn Chr. Kvisvik, nr. 152, kjøpt av Toril og John Ivar Haugland for
kr 2.700.000.
Trine Johansen og Martin Nordal, nr. 64 B, kjøpt av Wenche Skjold for kr 1.670.000.
Frederic Biderre og Tove Frøland, nr. 68, kjøpt av Trine Norevik og Anders Pedersen for
kr 2.850.000.
I tillegg har Trine Norevik og Anders Pedersen kjøpt nr. 152 på forkjøpsrett av Elisabeth og Tor Inge Samsøe for kr 3.200.000. 

Velkommen skal dere være!

8. Parkering
Styret må dessverre nok en gang minne om at det ikke er tillatt å parkere inne i Grenda uten særskilt tillatelse og at det på dagtid på hverdager heller ikke må parkeres foran containerne for papp/papir og plast.

9. ”Vannsjekk”
Arbeidet med sjekk av rør m.v. går sin gang og nærmer seg slutten. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om tilstanden og eventuelle tiltak så snart vi får sluttrapport fra BOB.  

10. Ny renholder i bosshuset
Eva Aakermann har gitt seg som renholder av containerne i bosshuset. Den som har overtatt jobben er Eivind Haugland, sønn til Halvard og Kjersti Haugland i nummer 104.


Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET
i  Nordås Selegrend Borettslag – april 2011

1. Generalforsamling
Vårens generalforsamling avholdes mandag 23. mai kl. 19.30 i Grendahuset. Frist for å melde saker til generalforsamlingen settes til mandag 18. april. Eventuelle saker må meldes skriftlig til styret. Styret tar også sikte på å arrangere et allmøte umiddelbart forut for generalforsamlingen og vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette sammen med innkalling til generalforsamlingen.

2. Styre og stell i Grenda
Det vil være flere ledige plasser i det nye styret som skal velges på generalforsamlingen. Grendaboere som kan tenke seg å gjøre en innsats for fellesskapet, oppfordres til å melde sin interesse til valgkomiteens leder Jens Einar Storheim (nr. 70). Interesserte kvinner er særlig etterspurt av hensyn til kjønnsbalansen i styret.

3. Jubileumsfest
Styret minner om jubileumsfesten i anledning Grendas 30 årsjubileum lørdag 28. mai. Invitasjoner vil bli sendt ut av festkomiteen i løpet av nærmeste fremtid.

4. Vårdugnad
Vårens fellesdugnad går av stabelen lørdag 30. april kl. 11 - 14. Målsetningen er at Grenda tar seg godt ut til 17. mai og til jubileumsfesten 28. mai, og styret oppfordrer derfor også de ulike tunene til å gjennomføre sine egne dugnader før dette. Tunkontaktene har ansvar for å ta initiativ til tundugnadene.

5.  Grendakorkonsert
Vårens Grendakorkonsert, med sang og underholdning, servering og basar finner sted søndag 1. mai kl. 17:30 i Grendahuset. Alle er velkommen.

6. Parkering og kjøring
Styret må dessverre nok en gang minne om at det ikke er tillatt å parkere inne i Grenda uten særskilt tillatelse og at det på dagtid på hverdager heller ikke må parkeres foran containerne for papp/papir og plast. Vi må også gjenta påminnelsen om å kjøre forsiktig og med lav fart for de av oss som har behov for inn- og utkjøring i Grenda. Fartsgrensen er 10 km/t, som tilsvarer rask gange!

7. Kartlegging av uteboder, tilbygg m.v.
Styret har igangsatt arbeid med å få oversikt over nye uteboder, tilbygg m.v. Tanken er at dette arbeidet dels skal resultere i klarere regler i vedtektene knyttet til ansvarsfordelingen mellom den enkelte andelseier og borettslaget, dels at det kan være aktuelt med mindre justeringer i fordelingen av felleskostnader i tilfelle hvor nye boder, tilbygg m.v. vil falle inn under borettslagets vedlikeholdsansvar.

8. Varmepumper i Grenda
På allmøtet om varmepumper var det beskjedent fremmøte. Blant dem som møtte var det imidlertid klar overvekt av skeptikere. Basert på synspunktene som fremkom på allmøtet, har styret funnet det riktig å si nei til søknader om varmepumper. Varmepumper som allerede er installert kan bli stående, men det forutsettes godt vedlikehold for å holde støyen nede. Dersom naboer finner støyen sjenerende, må klager sendes til styret, som da vil se nærmere på saken

9. ”Vannsjekk”
Ingeniør Søfteland i BOB er allerede i gang med "vannsjekken" (kontroll av rørsystem, vann og avløp) av boligene i Grenda. Søfteland har fått liste med telefonnummer og
e-postadresse for alle andelshavere og øvrige beboere, og han vil selv ta kontakt for avtale om dag og tid med den enkelte. Han starter med de som er tilgjengelige på dagtid, og vil seinere komme til resten av beboerne på ettermiddags- og kveldstid. Vi regner med at "vannsjekken" er gjennomført i alle boligene i god tid før sommerferien.

10.  Salg til nye andelshavere

 

Følgende hus har blitt solgt i Grenda siden sist:
Nummer 154 er solgt av Ketil og Nora Kvam for kr 2 700 000. Kjøpere er Eirik og Christine Holmøyvik.
Nummer 174 er solgt av Rune Karlsen og Tone Kvam for kr 2 850 000. Kjøper er Are Sørenstuen.
Nummer 86 B er solgt av May Britt Wiel Haugland for kr 1 530 000. Navn på kjøper kommer vi tilbake til. (Følg ellers med på nettsiden vår.)


Vi i borettslagsstyret ønsker alle beboerne en riktig god vår!

Vennlig hilsen

Kjell Gitton Håland (leder, forsikringssaker)
Marit Lyngås (nestleder, økonomiansvarlig)
Halvard Haukeland Fredriksen (barnehagen, Nytt fra styret)
Eva Margrethe Aakermann (husstyret)
Øystein Klokkerud (HMS-ansvarlig, hjemmesiden, Altibox, Nytt fra styret) 
Halvard Haugland (vedlikeholdsansvarlig)
Alexander Carlsson (dugnads- og parkeringsansvarlig)
Anjo Peters (tunkontaktoppfølging)


PS. Mer fra Grenda på www.nordasgrenda.no!


----------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET i Nordås Selegrend Borettslag – desember 2010

 


1. Snømåking/strøing m.v. utenfor eget hus og på egen parkeringsplass

Nå som vinteren har meldt sin ankomst minner styret alle beboere på at alle må sørge for snømåking/salting/strøing utenfor eget hus. Videre er det viktig å sørge for at brøytegjengen vår kommer frem med traktoren og ikke blir hindret av feilparkerte biler, sykler, kjelker m.v. Og nå som beboere med bil har fått egne parkeringsplasser, er det viktig at også disse brøytes. Brøytegjengen kommer som kjent ikke til inne mellom de parkerte bilene, men hvis alle beboere tar ansvar for egen parkeringsplass, så håper vi at det vil se bedre ut oppe på parkeringsplassen enn i fjor.

2. Kjøring og parkering i Grenda

Vi ser oss dessverre nødt til nok en gang minne om reglene for kjøring og parkering i Grenda. Foreldre utenfra Grenda med barn i barnehagen har fått strenge formaninger om å begrense kjøringen til et minimum og holde gangfart (maks 10 km/t!) om man først må kjøre inn. Enkelte av dem har med rette stilt spørsmål ved om disse reglene gjelder tilsvarende også for Grendas egne beboere. Det gjør de jo som kjent og styret minner særlig om at alle beboere må sørge for at håndverkere, hjemmehjelper, pizzabud mv. også overholder reglene. Styret har også fått satt opp et speil i svingen for å bedre sikten. Samtidig minner vi om forbudet mot parkering inne i Grenda, noe som er særlig viktig nå som brøytegjengen må komme frem. 

3. Resultat av den ekstraordinære generalforsamlingen 13.12

Resultatet av den ekstraordinære generalforsamlingen 13. desember var som ventet at søknaden fra Toril og John Ivar Haugland (nr. 142) om fasadeending på nr. 140 (som de nylig har kjøpt) ble enstemmig vedtatt. Det var kun styrets medlemmer som møtte, men enkelte fullmakter var kommet inn på forhånd. Det er mulig det synes i overkant formalistisk å arrangere en ekstraordinær generalforsamling kun for en så vidt ukontroversiell sak, men i lys av en del tilfeller de siste år hvor beboere har foretatt fasadeendringer mer eller mindre på egen hånd synes styret det er viktig at vi følger vedtektene, samtidig som vi mener at beboere bør slippe å vente helt til neste ordinære generalforsamling i slike tilfeller.

4. Husleien for 2011 - til dekning av fellesutgifter

Etter en samlet vurdering har styret vedtatt å begrense husleieøkningen for neste år med 3 %. Dette er i tråd med den generelle lønns- og prisstigning og er gjort i forståelse med vår forretningsfører.  BOB er i disse dager i ferd med å sende ut husleiehefter.

5. Oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften

Nå som nyttårsfeiringen nærmer seg, minner styret om at oppskyting av fyrverkeri kun må skje i felles regi utenfor Grendahuset på selve nyttårsaften kl. 24.

6. Nye grendaboere

Som mange vel har fått med seg så har flere andeler i Grenda fått nye eiere. Vi ønsker alle nye grendaboere hjertelig velkommen.
• Nr. 140 solgt av Astrid og Per Tonnem til John Ivar og Toril Haugland for
kr 2 600 000 (forkjøpsrett).
• Nr. 168 solgt av Hege og Morten Rebnord til Henrik og Kristine Sørensen for kr 2 750 000.
• Nr. 126 solgt av Terje Kleivane til Anne og Jon Sandvik for
kr 1 950 000.

7. Røykvarslere

Borettslaget har ansvar for at alle andeler har i hvert fall en fungerende røykvarsler. Vi ber berfor alle om å undersøke røykvarslerne og eventuelt gi beskjed til Øystein Klokkerud i styret dersom det er behov for utskifting. (Utskiftning av batterier må den enkelte selv sørge for.) 

8. Varmepumper

Styret har mottatt en søknad om installasjon av en varmepumpe. Styret er i prinsippet positiv til installasjon av varmepumper under forutsetning av at man velger den mest støysvake modellen, at den installeres og bygges inne på terrassen og at naboene samtykker. Særlig sistnevnte er viktig – det er viktig å respektere at enkelte er mer sensitiv overfor støy enn andre og av den grunn ikke ønsker varmepumper tett på. Uansett finner styret grunn til å understreke at det ikke er fritt frem for å installere varmepumper – det må søkes om dette til styret.

9. Ny kontaktperson for vedlikeholdsspørsmål

Bygningsmassen i Grenda begynner som kjent etter hvert å dra på årene. Som følge av til dels meget stor pågang fra beboere med store og små vedlikeholdsspørsmål har styret nå engasjert tidligere styremedlem og vedlikeholdsansvarlig Jørgen Schütz (Nordåsgrenda 96, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , mobil 97040899) som kontaktperson for vedlikeholdsspørsmål.

Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Kjell Håland (leder, forsikringssaker) - tlf. 93230596 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Marit Lyngås (nestleder, økonomiansvarlig) - tlf. 97157528 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Halvard Haukeland Fredriksen (barnehagen, Nytt fra styret) - tlf. 99260239 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Eva M. Aakermann (husstyret) - 48004101 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Øystein Klokkerud (HMS-ansvarlig, ansvar for hjemmesiden, Altibox) - tlf. 93407034 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Halvard Haugland (vedlikeholdsansvarlig) - tlf. 90994104 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Alexander Carlsson (dugnads- og parkeringsansvarlig) - tlf. 45245173 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Anjo Peters (tunkontaktoppfølgning) - tlf. 90703125 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
(Nora Botten Kvam går ut av styret ved nyttår i forbindelse med at hun snart flytter fra Grenda.)

PS: Vi minner om hjemmesiden vår: www.nordasgrenda.no

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYTT FRA STYRET
i Nordås Selegrend Borettslag – september 2010 

1. Oppsummering etter den ekstraordinære generalforsamlingen
a) Bossugsaken

Styret viser her til e-posten som styreleder Kjell Håland sendte ut 5. september (og som også ble lagt i postkassen til dem uten e-post). Som nevnt var det simpelt flertall for bossug på den ekstraordinære generalforsamlingen, men forslaget oppnådde ikke det påkrevde flertall på to tredjedeler av stemmene. I ettertid har styret mottatt flere henvendelser fra beboere som foreslår at saken bør tas opp på enda en ekstraordinær generalforsamling, men styret ser ikke grunn til enda en omkamp om dette. Det er bare å beklage at det på generalforsamlingen oppstod uklarhet mht hvilket flertall som krevdes for å vedta bossug, men det er ikke helt lett å se for seg at dette i seg selv skulle ha noen innvirkning på hvordan de enkelte valgte å stemme. At andelshavere som ikke var til stede på generalforsamlingen (og som heller ikke gav andre fullmakt til å stemme på deres vegne) i ettertid melder at de ville stemt for bossug, kan heller ikke begrunne en ny runde nå. Det er nå en gang på generalforsamlingen at slike saker avgjøres. Styret vil samtidig påpeke at oppmøtet både på allmøtet i forkant og selve generalforsamlingen var bekymringsfullt lavt. Dette kan kanskje tyde på at mange andelshavere stiller seg nokså likegyldige til bossugsaken, eller ikke er sikre på hva de ønsker.

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen har styret engasjert Eva Aakermann som ansvarlig for vask av bosshuset på fast basis. Dette innebærer at den tidligere dugnadsordningen opphører – den fungerte ikke tilfredsstillende. For vaskejobben får Eva en bruttolønn på kr 500 pr uke, noe som innebærer en kostnad på ca kr 30 pr andel pr måned. Dette er en svært mye billigere ordning enn om vi skulle måtte kjøpe inn eksterne vaktmestertjenester. Styret har godt håp om at denne nye ordningen vil fungere bedre enn den tidligere ordningen.

For å holde renovasjonskostnadene i Grenda nede så lenge som mulig, må vi alle bli enda flinkere til å kildesortere. Særlig viktig er det at den ledige kapasiteten i containeren for plastavfall blir utnyttet – her har vi stort forbedringspotensiale. Papir og papp kastes selvsagt i papircontaineren. Glass og metall leveres i containerne oppe på Kilden senter, og alt som ikke er vanlig husholdningsavfall må den enkelte beboer selv sørge for å få levert på gjenbruksstasjonene til BIR.

b) Vaktmesterbod

Denne saken ble som nevnt løst ved at borettslaget kjøper tilbake en av de to garasjeplassene som vil bli ledige som følge av flytting/salg og deretter bytter til seg garasjeplassen nærmest traktorgarasjen.

2. Malerarbeidene i Grenda

Som de fleste nok har merket seg, har vi ikke sett det spor av noen malere her i Grenda i løpet av sommeren. Maler1 forklarer dette med manglende kapasitet, og vi kan ikke gjøre veldig mye annet enn å registrere at vi tydeligvis ikke er noen prioritert kunde. Styret er av den oppfatning at det har lite for seg å gjenta fjorårets løsning med hastverksarbeid langt ut på høsten. Det er derfor ikke er aktuelt å fullføre malerarbeidene før til våren. Maling av takene vil av samme årsak også bli utsatt til våren. Sammen med byggeleder Erstad & Lekven arbeider styret nå for en skriftlig avtale med Maler1, hvor de forplikter seg til å utføre resten av jobben innen 1. juni neste år. Dette er selvsagt en kjedelig sak. Styret har mottatt ulike henvendelser fra mange i Grenda og skulle gjerne kunne gjort mer i saken, men vi kan jo ikke akkurat oppsøke malerne personlig og tvinge dem til å gjøre jobben ferdig.

3. Brev fra Skatteetaten om ligningsverdi på boligene

Samtlige andelshavere har vel nå mottatt brev fra Skatteetaten om oppjustering av andelenes ligningsverdi. Nærmere informasjon om dette finnes på etatens hjemmesider, www.skatteetaten.no. Det er hver enkelt andelshavers ansvar å svare på brevet fra skattemyndighetene. Informasjon om de ulike andelenes opprinnelige bruttoareal finnes imidlertid på hjemmesidene våre, www.nordasgrenda.no, under "Om Grenda/Boligene" i menyen på hjemmesiden. Den enkelte må sjekke om disse opplysningene fremdeles er korrekte slik som den aktuelle leilighet/det aktuelle rekkehus ser ut i dag.

4. Høstdugnad

Høstdugnaden finner sted lørdag 25. september (kl. 10-14). For dem som ikke har anledning til å stille da, vil det dukke opp en ny mulighet mandag 27. september (kl. 17-19). Nærmere innkalling kommer. Arbeidsoppgavene er ennå ikke endelig bestemt, men aktuelle oppgaver vil være opprydning i vaktmesterkjelleren (som jo etter hvert skal tømmes helt), planering av fotballbanen, kosting og feiing, rydding av området rundt Grendahuset, bossplukking mv.
Ta gjerne kontakt med dugnadsansvarlig i styret, Alexander Carlsson, hvis du har forslag til andre oppgaver.

I tillegg vil vi benytte anledningen til å minne om alt det positive som følger med å delta også på tundugnadene i løpet av året. Velkommen på dugnad! J

5. Radonmålinger i Grenda

I et tidligere Nytt fra styret ble det informert om at det ble vurdert å foreta nye radonmålinger i Grenda. Tidligere målinger har imidlertid vist at det ikke er noe problem med radonstråling her i Grenda, og det er derfor ikke grunn til å bruke tid og penger på nærmere undersøkelser av dette.

6. Ansvar for innendørs vedlikehold

Boligmassen i Grenda begynner jo etter hvert å dra på årene og styret merker i den forbindelse økt pågang fra beboere som melder som ulike mangler som man mener borettslaget må utbedre, eller skader som man mener er borettslagets ansvar. For styret er det meget viktig at alle slike saker behandles likt og at vi holder oss til klare regler for hva som er den enkelte andelseiers ansvar og hva som er borettslagets ansvar. Det er nok en tendens til at enkelte andelshavere tror at borettslagets ansvar er mer omfattende enn det i virkeligheten er, og vi finner derfor grunn til å gjengi punkt 5-1 i vedtektene om andelseiernes vedlikeholdsplikt:

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Apparater slik som panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsanlegg, mv. som er plassert i boligen må også vedlikeholdes av andelseier. Vedlikeholdet omfatter vannrør i leiligheten frem til stoppekran. Dersom slik stoppekran ikke er montert gjelder ansvaret frem til hovedstamme. Andelseier har også ansvaret for ringe- og tv-ledninger, elektriske ledninger og porttelefon fra ringeknappen ved døren inn til den enkelte boligen og inne i boligen, samt øvrige trekkrør og ledninger.   Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Ventiler og andre luftekanaler må være åpne for å sikre en forsvarlig utlufting av boligen.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som vannrør i leiligheten til stoppekran eller hovedstamme (se ovenfor), og øvrige rør, utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende boligen, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater (panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsaggregater som er plassert i boligen mv.), tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering /oppussing er andelseiers ansvar.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l. Andelseier har også ansvar for å sørge for dette ved fravær fra boligen, for å unngå tett sluk og eventuell oversvømmelse.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr, med mindre dette skyldes forhold utenfor andelseiers mulighet for kontroll. Skade som følge av inntregning av rotter/mus er borettslagets ansvar med mindre det kan godtgjøres at andelseier eller noen han svarer for har opptrådt uaktsomt. Dersom insekter og skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært til stede, plikter andelseier å varsle styret umiddelbart.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær på noe andelseier har vedlikeholdsansvaret for.
(6) Andelseier plikter å la arbeidene utføres på en håndverkmessig forsvarlig måte. Andelseier må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer ved andelen som griper inn i bærende konstruksjoner og felles installasjoner som går gjennom boligene, jf. også 2-4.
(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(8) Særlige individuelle avtaler inngått mellom enkelte andelseiere/grupper av andelseiere og laget, og som har en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret/ utskiftingsansvaret enn det som følger av punktene (1) til (5) ovenfor, videreføres i sin helhet inntil annet måtte bli avtalt.
(9) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

7. Parkeringsordningen

Som vel de fleste har fått med seg, er den nye parkeringsordningen i Grenda nå satt ut i livet. Foreløpig ser det ut til at ordningen fungerer fint og styret har fått mange positive og hyggelige tilbakemeldinger, også fra grendaboere som på forhånd var nokså skeptiske. Som nevnt på allmøte og i tidligere informasjon vil ordningen, uansett, bli evaluert og tatt opp til ny vurdering i løpet av et års tid. Samtidig vil styret minne om at parkering inne i Grenda kun er for beboere med særskilt tillatelse til dette. Særlig er det grunn til å minne om at den lille ballplassen midt i Grenda ikke er noen parkeringsplass.

Vennlig hilsen styret i Nordås Selegrend Borettslag

Kjell Håland (leder, forsikringssaker)

Marit Lyngås (nestleder, økonomiansvarlig)

Halvard Haukeland Fredriksen (barnehagen, Nytt fra styret)

Eva M. Aakermann (husstyret)

Øystein Klokkerud (HMS-ansvarlig, ansvar for hjemmesiden, Altibox)

Alexander Carlsson (dugnads- og parkeringsansvarlig)

Halvard Haugland (vedlikeholdsansvarlig)

Anjo Peters (tunkontaktoppfølgning)

Nora Botten Kvam (diverse saker)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET – JUNI 2010


1. Det nye styret – personer og ansvarsområder

Etter vårens generalforsamling har nå det nye styret konstituert seg og avholdt sitt første møte.

o Leder: Kjell Håland, ansvarlig for forsikringssaker
o Nestleder: Styremedlem Marit Lyngås, økonomiansvarlig
o Styremedlem Halvard Haukeland Fredriksen, barnehagen og “Nytt fra styret”
o Styremedlem Eva M. Aakermann, husstyret, inntil videre ansvar for organisering av vask av bosshuset
o Styremedlem Øystein Klokkerud, HMS-ansvarlig, ansvar for hjemmesiden, Altibox (TV,  internett, IP-telefoni)
o Varamedlem Halvard Haugland, vedlikeholdsansvarlig
o Varamedlem Alexander Carlsson, dugnads- og parkeringsansvarlig
o Varamedlem Anjo Peters, tunkontaktoppfølgning m.m.
o Varamedlem Nora Botten Kvam, diverse oppgaver


2. Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt torsdag 2. september kl. 19:00 i Grendahuset. Vi tar sikte på å arrangere et allmøte tre dager tidligere, mandag 30. august (også dette kl. 19:00 i Grendahuset), for å diskutere de to sakene som skal avgjøres – bossug og plassering av ny ”vaktmesterbod” (borettslagsbod). Selve generalforsamlingen vil da forhåpentligvis bli et forholdsvis kort møte hvor vi relativt raskt kan stemme over de to sakene.

Angående bossugsaken, så arbeides det for tiden med å innhente konkrete pristilbud fra flere entreprenører. Til allmøte og generalforsamling vil det bli lagt frem tall på de totale kostnadene ved bossug, både samlet og spaltet opp i kostnader per andel per måned.

Når det gjelder plasseringen av ny vaktmesterbod, så vil styret vurdere ulike alternativer og presentere disse på allmøtet. Dersom forslaget om bossug blir vedtatt, er det mye som tyder på at styret vil anbefale at bosshuset gjøres om til ny vaktmesterbod – dette fremstår i så tilfelle som en praktisk og økonomisk gunstig løsning. I motsatt fall er bygging av en ny bod i utkanten av den tidligere ballplassen midt i Grenda et alternativ som styret vil se nærmere på (ettersom vi har gått bort fra det opprinnelige forslaget om bod plassert i skogen nedenfor den nåværende vaktmesterkjelleren).


Vennlig hilsen det nye styret
(– som ønsker alle beboere en riktig god sommer!)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NYTT FRA STYRET
i Nordås Selegrend Borettslag – mai 2010


1. Generalforsamlingen

Sakspapirene til generalforsamlingen onsdag 26. mai kl. 19:00 i Grendahuset er nå lagt i postkassene til samtlige andelshavere. Foruten sakene fremmet av styret er det innkommet fire byggesaker. Styret minner om at borettslagslovens krav til utsending av sakspapirer senest åtte dager før generalforsamlingen er ment å gi beboerne mulighet til å forberede seg (og ta stilling til om de ønsker å møte), noe som betyr at det ikke er noe avsluttende punkt med ”eventuelt” på en generalforsamling.

2. Kompostbinge på parsellen

Som Øystein (Klokkerud) har informert om på hjemmesidene våre har vi nå fått en egen kompostbinge oppe på parsellen. Styret har fått en velbegrunnet klage fra flere beboere om tømming av hageavfall mellom nr. 150 og nr. 152 (ned mot Nordåsdalen). Det er ikke meningen at hageavfall skal tømmes her og etter at vi nå har fått på plass den nye kompostbingen, skulle det heller ikke være noe behov for dette.

3. Avslutning av fjorårets rehabiliteringsrunde

Som kjent gjenstår en del av arbeidet fra fjorårets rehabiliteringsrunde. Nå som nattefrosten omsider ser ut til å ha sluppet taket, vil malerne gå i gang med å sluttføre arbeidet. Etter at malerne selv anser seg ferdige, vil styret gjennomføre en avsluttende befaring før vi betaler siste del av regningen. Før denne befaringen må det kommende styret spørre samtlige beboere om noen har noe å innvende mot arbeidet. Det har imidlertid lite for seg å be alle om å rapportere eventuelle mangler til styret nå – vi må nesten først gi malerne en mulighet til selv å utbedre de manglene som gjenstår. Det er først når de selv anser seg for ferdige, at vi må gå en runde for å se om vi er enige med dem i det.

4. Gartnerarbeid i Grenda

Som vel de fleste har fått med seg, har styret engasjert anleggsgartner Oddvar Jersin for å gi noen av fellesarealene i Grenda en sårt tiltrengt oppgradering. Bakgrunnen er dels at styret mener rehabiliteringen av husene bør følges opp med en tilsvarende oppgradering av fellesarealene, og dels at styret erkjenner at det dessverre ikke er realistisk å gjennomføre dette på dugnad. (Men når bedene først er utbedret er det meningen at vi skal klare å holde dem ved like selv.) Tunkontaktene kan fremdeles innrapportere eventuelle ønsker til Jersin. Mange grendaboere har kommet med positive tilbakemeldinger på Jersins arbeid, noe som selvsagt er hyggelig. Dessverre har det også vært noen misforståelser knyttet til hvilke arealer som er omfattet av Jersins oppdrag, men det er nå ryddet opp i dette.


5. Nye brannslukkingsapparater

I løpet av mai vil det bli delt ut nye brannslukkingsapparater til samtlige andelseiere mot innlevering av de gamle apparatene.

6. Parsellen

Styret har gitt avtroppende styreleder Jens-Einar Storheim og avtroppende styremedlem Jørgen Schütz i oppdrag å utrede spørsmålet om salg av parsellen med tanke på å fremme en sak om dette på neste års generalforsamling. Parsellen er til liten nytte slik den nå ligger, og vi bør bestemme oss for hva vi vil med den.

7. Retningslinjer for styrearbeid

I kjølvannet av diskusjonene på fjorårets generalforsamling har styret fått utarbeidet og vedtatt retningslinjer for styrets arbeid.

Vennlig hilsen
det avtroppende styret i Nordås Selegrend Borettslag


Jens-Einar Storheim (styreleder, økonomi)
Elisabeth Remøy Pasquine (nestleder)
Eva Margrethe Aakermann (styremedlem, husstyret)

Halvard Haukeland Fredriksen (styremedlem, barnehagen, informasjon)

Øystein Klokkerud (styremedlem, HMS, informasjon)

Jørgen Schütz (varamedlem, vedlikehold, Altibox)
Alexander Carlson (varamedlem, dugnader)

Wenche Skjold (varamedlem, forsikringssaker)

Marit Lyngås (varamedlem, varierte oppgaver)


--------------------------------------------------------------


NYTT FRA STYRET
i Nordås Selegrend Borettslag – mars 2010

1. Saker til generalforsamlingen

Som informert om i ”Nytt fra styret” fra januar, vil årets generalforsamling finne sted onsdag 26. mai kl. 19 i Grendahuset. I henhold til vedtektenes punkt 9-3 nr. 1 må saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen være innkommet til styret senest åtte uker før generalforsamlingen. Fristen for å melde saker til generalforsamlingen er dermed onsdag 31. mars. Dette er imidlertid midt i påsken og styret vil derfor også fremme saker på generalforsamlingen som er meldt inn til styret senest innen onsdag 7. april.

2. Ledige plasser i styret

Det vil bli ledig flere plasser i styret etter generalforsamlingen. Beboere som har synspunkter på styre og stell i Grenda eller som ganske enkelt er interessert i å gjøre en innsats for fellesskapet, bes melde sin interesse til avtroppende styreleder Jens-Einar Storheim (nr. 70) eller til valgkomitéen. Valgkomitéen består av: Kjell Håland (nr. 150), Erik Rasmussen (nr. 124), Ketil Kvam (nr. 154) og Toril Haugland (nr. 142).

3. Samtykke til elektronisk kommunikasjon fra borettslaget

Styret har tidligere forsøkt å innhente samtykke fra beboerne til at styret (fortsatt) kan sende ut informasjon per e-post, herunder også innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen. Dette strandet som følge av manglende tilbakemeldinger. Styret vil derfor i løpet av nærmeste fremtid gå rundt fra dør til dør for å innhente slikt samtykke fra alle som bruker e-post, og som synes dette er mer praktisk enn papir i postkassen. (”Nytt fra styret” vil imidlertid fortsatt også bli produsert som papirutgave og lagt i postkassene.)
I samme omgang vil det også bli innhentet nødvendig informasjon fra beboerne til fordeling av parkeringsplassene (jf. neste punkt).


4. Parkering
Som nevnt i forrige ”Nytt fra styret” vil styret merke opp og reservere én parkeringsplass til hver andelshaver med bil i husstanden, slik at alle husstander er sikret fast plass til én bil. (Beboere som har garasjeplass eller tillatelse til å parkere utenfor eget hus vil ikke få reservert ekstra parkeringsplass i tillegg.) For å få klarhet i hvem som eventuelt ikke har behov for parkeringsplass, hvem som har biler med motorvarmer, om noen har andre særlige parkeringsbehov osv., vil det bli innhentet informasjon om dette fra beboerne. Styret vil deretter gå i gang med skilting og merking av parkeringsplassene. På sikt bør vi nok utrede utvidelse og oppgradering av parkeringsanlegget, men foreløpig har interessen fra beboerne vært for liten til at styret har gått videre med dette.

5. Bilkjøring til barnehagen

Etter forespørsel fra foreldre som synes det er svært tungvint å måtte frakte barn, barnevogner mv. fra parkeringsplassen og ned til barnehagen i all slags vær, finner styret grunn til å presisere at det er tillatt å kjøre inn i grenda ved avlevering av tung last. Mange grendaboere praktiserer dette slik at tunge handleposer mv. kjøres til døren, og det er da vanskelig å forklare hvorfor ikke tilsvarende skulle gjelde for barnevogner og alt annet som barnehagebarn må utstyres med. Styret vil derfor informere foreldrene til barn i barnehagen om at det er tillatt å kjøre ned til barnehagen når forholdene tilsier dette. Samtidig vil styret minne om fartsgrensen på 10 km/t i Grenda. I praksis viser det seg for øvrig at det først og fremst er håndverkere og andre som utfører arbeid i Grenda som kjører bekymringsfullt fort. Beboere som leier inn håndverkere, har hjemmehjelpere, bestiller pizza e.l. bes derfor om å minne dem på begrensningene som gjelder for bilkjøring i grenda og, særlig, fartsgrensen på 10 km/t.

6. Tilbygg til Grendahuset

Endringen med flere småbarn i barnehagen har ført til at barnehagen har et klart behov for et tilbygg hvor barna kan sove i barnevognene i ly for vær og vind. Styret er enig i dette og har bedt barnehagen om å utarbeide tegninger til et slik tilbygg fra arkitektene som opprinnelig tegnet Grendahuset. Den endelige avgjørelsen om bygging av et slikt tilbygg vil imidlertid bli lagt fram for generalforsamlingen.

7. Brannvern

Styret har besluttet å skifte ut samtlige brannslukningsapparater i Grenda. Et alternativt forslag om å erstatte apparatene med husbrannslanger ble forkastet fordi det ble vurdert som for dyrt samt vanskelig å få tilrettelagt i en del leiligheter. Nærmere informasjon om tidspunkt for utskifting av brannslukkingsapparatene følger så snart dette er avklart. Styret ber samtidig alle beboere om også å kontrollere røykvarslerne i eget hus. Beboere med røykvarslere som ikke lenger virker må enten bytte dem selv eller ta kontakt med HMS-ansvarlig Øystein Klokkerud (nr. 128) for spørsmål om dette.

8. To utbyggingssaker i vårt nabolag (Nordåsdalen)

a) Pallas Eiendom, som kjøpte ArHa Plast-huset i Nordåsdalen ønsker å heve taket på bygget, lage et tilbygg på baksiden inn mot fjellet samt generelt ruste opp bygget. Saken ble behandlet av det forrige styret, som ikke hadde innvendinger mot dette. Dette under forutsetning av at fjellsiden rassikres, gjerde repareres og bringes opp til dagens standard. Dessuten skal trær som er i ferd med å falle ned fjernes, foruten av vann-/kloakk- og overvannsledninger til og fra Grenda repareres og bringes opp til dagens standard. Arbeidet utføres og bekostes av Pallas Eiendom, som vil få vedlikeholdsansvar for dette i fremtiden. Et pluss for borettslaget, med andre ord. Dette vil bli tinglyst.
b) Elkjøp ønsker å bygge et heishus på forsiden av bygget i Nordåsdalen for bedret adkomst for bevegelseshemmede. Dette er ikke synlig fra Grenda. Styret vil ikke protestere på dette.
Beboere som ønsker ytterligere informasjon om disse to byggesakene kan kontakte styreleder på telefon 975 35 749.

Vennlig hilsen
Styret i Nordås Selegrend Borettslag

Jens-Einar Storheim (styreleder, økonomi)
Elisabeth Remøy Pasquine (nestleder)
Eva Margrethe Aakermann (styremedlem, husstyret)
Halvard Haukeland Fredriksen (styremedlem, barnehagen, informasjon)
Øystein Klokkerud (styremedlem, HMS, informasjon) Hjemmeside: www.nordasgrenda.no Jørgen Schütz (varamedlem, vedlikehold, Altibox)
Alexander Carlson (varamedlem, dugnader)
Wenche Skjold (varamedlem, forsikringssaker)
Marit Lyngås (varamedlem, varierte oppgaver)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET
i Nordås Selegrend Borettslag – januar 2010

1. Feil på giroene for betaling av husleie!

Grunnet en feil i utsendte giroer fra BOB for betaling av husleie (inkludert felleskostnader) vil det bli tilsendt nye blanketter. (Fiber)kabel-TV skulle vært kr 149,- i henhold til det som ble informert på generalforsamlingen, men i de tilsendte giroer var dette ikke korrigert. Som følge av frister i banken kan BOB visstnok ikke korrigere dette med virkning før fra 1.mars. De tilsendte giroene for januar og februar må derfor betales slik de nå foreligger. Med virkning fra mars vil det bli tilsendt nye giroer hvor TV-kostnadene er korrigert til kr 171,- pr. mnd, slik at totalen for 2010 blir kr 149,- pr mnd.

2. Dugnadskostnader

Det har vist seg at enkelte boenheter tidligere kun betalte 40 kr pr måned i dugnadspenger, mens de fleste betalte kr. 80. Forklaringen er trolig at man opprinnelig tenkte at husstander med kun en forsørger kun skulle betale halve dugnadspenger. Av rent praktiske årsaker er imidlertid ikke dette fulgt opp opp gjennom årene når andeler skifter eier eller når husstander endrer sammensetning (heldigvis er ikke dette noe styret har noe med!). For å rette opp i de tilfeldige forskjellene har styret bestemt at alle andelseiere heretter skal betale kr 70 pr måned i dugnadspenger.

3. Parkering i Grenda

Som de fleste vel har merket seg, er parkering et økende problem i Grenda. Dette skyldes nok dels at snø og is reduserer parkeringskapasiteten nå om vinteren, men dette er ikke hele forklaringen. Flere og flere husstander i Grenda har nå mer enn en bil. Enkelte har visstnok fire! I tillegg benyttes en del av parkeringsplassene i økende grad til firmabiler og langtidsparkering.

Pr. i dag har vi 73 parkeringsplasser (inkludert garasjer og handikapplasser inne i Grenda). Responsen på styrets forespørsel om interesse for utbygging av garasjeanlegget (Nytt fra styret for november 2009) har vært liten.

Gitt dagens situasjon mener styret det er grunn til å merke opp og reservere en parkeringsplass til hver andelshaver med bil i husstanden, slik at alle husstander er sikret en fast parkeringsplass. De resterende plassene kan da settes av til gjesteparkering og grendaboere med flere biler. Mangelen på parkeringsplasser medfører nok at disse også må ta i bruk veien opp fra Grenda. Styret arbeider med å utforme nærmere regler for gjennomføring av en slik endring i bruken av parkeringsplassene.

4. Generalforsamling

Årets generalforsamling finner sted onsdag 26. mai kl. 19 i Grendahuset

5. Boss

Som følge av økende bossmengde har BIR nå krevd at vi setter opp en ekstra beholder i bosshuset (noe det akkurat så vidt er plass til). Kostnadene ved tømming av denne beløper seg til 6200,- pr år. Som nevnt tidligere, truer BIR med å kreve enda en tømming i uken, noe som vil påføre hver enkelt andelshaver økte fellesutgifter på om lag 1 000 kr pr år. Ettersom stadige oppfordringer om en felles dugnad for å få ned avfallsmengden ikke ser ut til å ha hatt noen effekt, arbeider styret videre med planene om å etablere et såkalt boss-sug. Vi håper at BIR vil kunne stille med en noe bedre informert medarbeider på årets generalforsamling enn hva som dessverre var tilfellet i fjor.

6. Leie av Grendahuset

Prisen for leie av Grendahuset er økt fra 200 til 250 kroner. Det gjør ingen forskjell om man leier hele huset eller bare kjelleretasjen. For øvrig viser styret til skrivet med informasjon om nye regler for leie av Grendahuset som ble utdelt tidligere i vinter.

7. Radonmåling i Grenda

I samsvar med kommunens generelle anbefaling tar styret sikte på å gjennomføre måling av eventuell radonstråling i Grenda. Vi vil selvsagt komme tilbake med nærmere informasjon så snart resultatet av disse målingene foreligger.Vennlig hilsen

Styret i Nordås Selegrend Borettslag


Jens-Einar Storheim (styreleder, økonomi)
Elisabeth Remøy Pasquine (nestleder)
Eva Margrethe Aakermann (styremedlem, husstyret)

Halvard Haukeland Fredriksen (styremedlem, barnehagen, informasjon)

Øystein Klokkerud (styremedlem, HMS, informasjon) Hjemmeside: www.nordasgrenda.no

Jørgen Schütz (varamedlem, vedlikehold, Altibox)
Alexander Carlson (varamedlem, dugnader)

Wenche Skjold (varamedlem, forsikringssaker)

Marit Lyngås (varamedlem, varierte oppgaver)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET
i Nordås Selegrend Borettslag – november 2009

1. Vedlikeholdsarbeidet

Vedlikeholdsarbeidet nærmer seg slutten og Grenda fremstår nå i en langt bedre forfatning enn tidligere. Det ser imidlertid ikke ut til at malerne blir helt ferdige. Som nevnt i forrige Nytt fra styret (september) er det nå på slutten tidvis malt under forhold som ikke er ideelle. Enkelte steder må det nok derfor forventes at det må skrapes og males på nytt til våren. At det likevel er malt nå i høst, skyldes at malerne mener dette er et bedre alternativ enn å la kledningen stå umalt gjennom vinteren. Malerne vil komme tilbake og fullføre arbeidet til våren. Borettslaget vil holde tilbake en del av betalingen til malerne som sikkerhet. Siste utbetaling vil først skje når byggeleder erklærer at malerjobben er fullført på tilfredsstillende vis.

Som nevnt tidligere har tømrerarbeidet vist seg mer omfattende enn forutsatt, ganske enkelt fordi råteskadene er større enn vi håpet – både når det gjelder vinduer / terrassedører og kledning. For å holde kostnadene innen rimelighetens grenser er terskelen for utskifting av vinduer og dører er lagt høyt – det er kun defekte vinduer/dører som skiftes. Styret påpeker særskilt at overfladiske råteskader i innvendige vinduskarmer i de fleste tilfeller ikke innebærer at vinduet som sådan er defekt og må byttes. Slike innvendige råteskader skyldes manglende utlufting, gjerne som følge av lukkete luftekanaler. Det hører inn under beboernes ansvar å forebygge slike råteskader, samt å utbedre dem som måtte ha oppstått. Dersom råte i innvendige vinduskarmer skulle føre til at hele vinduer må byttes, vil kostnadene for borettslaget (og dermed oss alle) bli svært store.

2. Fellesgjeld og husleie etter vedlikeholdsarbeidet

Kostnadene ved vedlikeholdsarbeidet nærmer seg rammen på 7 millioner. Etter låneopptaket ser de ulike andelenes andel av borettslagets fellesgjeld ut som følger (husleie eks. TV og dugnadspenger i parentes):

De minste leilighetene (L4, ca 44 kvm): 126 152,- (3 270,-)

De øvrige leilighetene (L3, ca 52 kvm): 132 479,- (3 434,-)

Rekkehusene på to etasjer (I-hus): 159 676,- (4 139,-)

Rekkehusene på tre etasjer (A-hus): 179 274,- (4 647,-)

Handikapleilighetene (H-hus): 211 275,- (5 489,-)

Styret har tidligere vedtatt en husleieøkning på 5 % fra 1. januar, og dette synes tilstrekkelig til å betjene kostnadene ved vedlikeholdsrunden.

3. Fremtidig vedlikehold av Grenda

Når den pågående vedlikeholdsrunden er fullført, er styrets håp at det ikke er påkrevd med en ny runde før tidligst om seks år. Dersom malingen er så god som produsent og malere hevder, vil den kunne holde ennå lenger. Fordi terskelen for utskifting av dører og vinduer er lagt høyt, må det likevel påregnes at det fremover vil være behov for å skifte vinduer og dører som ikke lenger holder mål. Spørsmålet om en mer omfattende rehabilitering av Grenda står ikke på det nåværende styrets agenda. Styrets tidligere initiativ i denne retning møtte som kjent på så stor motstand fra beboerne at det ble lagt bort til fordel for en vanlig vedlikeholdsrunde. I samsvar med beboernes ønsker satser vi nå i stedet på fortløpende vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen. Om vi en gang i fremtiden bør gå inn for en mer omfattende rehabilitering, er et spørsmål som fremtidige styrer og generalforsamlinger må ta stilling til. Som nevnt tidligere vil vi nok før eller siden måtte skifte ut takene, men tilbakemeldingene fra Fana Blikk tilsier at godt vedlikehold vil kunne forlenge takenes levetid med flere år. For at Grenda i fremtiden skal være bedre økonomisk rustet til påkrevde vedlikeholdsrunder, vil styret utarbeide et langtidsbudsjett for den kommende tiårsperioden.

4. Boss

Som nevnt har bekymringsfullt store mengder boss ført til at BIR truer med å kreve hele tre ukentlige tømminger. Styret har nå innhentet informasjon som tilsier at en ekstra ukentlig tømming vil påføre hver enkelt andelshaver økte fellesutgifter på om lag 1 000 kr pr år.

For beboere som er bekymret over husleiens størrelse, burde dermed alt ligge til rette for en innsats for å få ned mengden restavfall. BIR har påpekt at plastcontaineren knapt er halvfull ved tømming, samtidig som store mengder plastavfall kastet i bosshuset. Styret gjentar for øvrig at bosshuset er ment til husholdningsavfall – ikke alt mulig annet (som ro-maskiner!) som man som selveier ville måtte kjøre til BIRs avfallsstasjoner for egen regning.

5. Reparasjon av motorvarmere

Arbeidet med å reparere kontaktene til motorvarmere er nå utført. Styret finner grunn til å understreke at kontaktene må behandles med varsomhet. Det understrekes dessuten at kontaktene er beregnet for motorvarmere, ikke andre ovner. Bruk av ovner beregnet på innendørs bruk som improviserte ”motorvarmere” vil kunne føre til at sikringene ryker.
Vi minner om at nøkkel til motorvarmerne kan hentes hos Jørgen Schütz i styret mot et depositum på 100 kr.

6. Fasadeendringer

Det har i senere tid vært to tilfeller hvor beboere har foretatt fasadeendringer uten foregående søknad til borettslaget. I henhold til vedtektene hører det under generalforsamlingen, ikke styret, å avgjøre søknader om fasadeendringer. Styret har følgelig heller ikke adgang til å godkjenne slike endringer i ettertid. Begge tilfellene vil derfor bli forelagt neste års generalforsamling, som da må ta stilling til om man ønsker å godkjenne endringene eller kreve bygningene tilbakeført til tidligere stand.

7. Garasjen

Om ikke så lenge må det gjøres en opprustning på vårt parkerings- og garasjeanlegg; garasjedører, tetting av taket, veidekke og el-anlegg / belysning. I den forbindelse har styret innhentet et prisoverslag på en utbygging over den nedre parkeringsplassen. En slik løsning vil gi en dobling av antall garasjeplasser, og mange nye parkeringsplasser oppå dette nye dekket. Det vil da bli en fjernstyrt garasjeport i innkjøringen istedenfor de gamle treportene vi har i dag. Inn og utgang til fots vil bli i andre enden der traktoren står nå. En slik løsning vil også bety at alle vil få en fast oppmerket privat parkeringsplass (enten i garasjen eller utendørs). De resterende plassene vil være gjesteparkering.

Styret vil bare gå videre med disse planene dersom et tilstrekkelig antall beboere ønsker

garasjeplass. Det vil bli med disse nye som med de gamle, at en betaler et innskudd og en månedlig leie. Beboere som ønsker å melde interesse for ny garasjeplass kan sende en e-post til styreleder Jens-Einar Storheim på hans e-postadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller legge en lapp i styrets postkasse.

8. Altibox

For aller fleste av beboerne skal Altibox nå være i boks! Tre installasjoner gjenstår, av ulike årsaker, men disse vil være på plass i løpet av kort tid. I tillegg gjenstår innvendig kabling og dekodere for ekstra TV og PC for de som har bestilt dette.

Vi ber for øvrig beboerne følge med når det gjelder tilsendte giroer fra BKK Marked, for å sjekke av at fakturaperioden er korrekt.

Vennlig hilsen

Styret i Nordås Selegrend Borettslag


Jens-Einar Storheim (styreleder, økonomi)
Elisabeth Remøy Pasquine (nestleder)
Eva Margrethe Aakermann (styremedlem, husstyret)

Halvard Haukeland Fredriksen (styremedlem, barnehagen, informasjon)

Øystein Klokkerud (styremedlem, HMS, informasjon) - Hjemmeside: www.nordasgrenda.no

Jørgen Schütz (varamedlem, vedlikehold, Altibox)
Alexander Carlson (varamedlem, dugnader)

Wenche Skjold (varamedlem, forsikringssaker)

Marit Lyngås (varamedlem, varierte oppgaver)

------------------------------------------------------------------------------------------------
NYTT FRA STYRET

 

 

 

i Nordås Selegrend Borettslag – september 2009

1. Vedlikeholdsarbeidene

Vedlikeholdsarbeidet går sin gang. Som følge av det gode været tidligere i sommer lå malerne foran skjema, noe som kommer godt med når regnbygene nå kommer tett. Malerne kan male helt frem til frosten setter inn og har derfor fremdeles godt håp om å bli ferdige. Merknadene fra beboerne til malingsarbeidene er videreformidlet til byggeleder og vil bli fulgt opp ved befaring av arbeidet.

Tømrerarbeidet har vist seg mer omfattende enn forutsatt, ganske enkelt fordi råteskadene er større enn vi håpet – både for så vidt gjelder vinduer / terrassedører og kledning. Kostnadene ligger likevel innenfor rammen på 7 mill. Dette skyldes dels at terskelen for utskifting av vinduer og dører er lagt høyt for å holde kostnadene nede – det er kun defekte vinduer/dører som skiftes. I motsatt fall ville vi måtte skifte ut svært mange vinduer/dører, noe som ville bli meget kostbart.

Om det dårlige været fortsetter, vil malerne – etter eget ønske – male selv om forholdene ikke er optimale. Dersom det viser seg at dette stedvis fører til at det oppstår ”bobler” i malingen, vil disse stedene bli malt på nytt til våren

I den siste rekken av hus (ned mot Nordåsdalen) har det vist seg nødvendig å skifte langt mer kledning enn planlagt, noe som leder til at det er mye ny kledning som ikke er malt. Her er det mulig vi må nøye oss med grunning og evt. ett strøk i høst og utsette siste strøk til våren. Vi vil i så tilfelle holde tilbake deler av malernes betaling inntil arbeidet faktisk er sluttført (og godkjent av byggeleder). Dette gjelder også husene som er malt i feil farge. Oppretting her er naturlig nok ikke prioritert, men vil bli foretatt til slutt.

Malerne selv mener malingen vil holde nærmere 10 år, noe som – dersom det skulle holde stikk – vil være en gledelig overraskelse.

Styret finner grunn til å minne beboerne som har måttet fjernet beplantning, vedstabler, blomsterbed m.v. som er for å legge til rette for malingen, ikke må repetere tidligere synder når malingsarbeidet er fullført.

Som følge av en glipp ble ikke maling av inngangsdørene unntatt fra anbudet. Dette har tidligere alltid vært den enkelte beboers eget ansvar (og frihet for så vidt gjelder fargevalget) og slik vil det også bli i fremtiden. Det er derfor viktig å notere valgt fargekode for fremtidig malerarbeid.

Flikkingen av takene går sin gang, men Fana Blikk er naturlig nok avhengig av oppholdsvær for å kunne male de takene som skal males.

2. Boss

Bekymringsfullt store mengder boss har ført til at BIR truer med å kreve hele tre ukentlige tømminger, noe som selvsagt vil medføre økte felleskostnader. For å prøve å unngå dette vil styret innstendig oppfordre samtlige beboere til økt kildesortering. Dette gjelder i særdeleshet plastsortering – plastcontaineren er i beste fall halvfull ved tømming. Papircontainerne er til gjengjeld overfylte, men BIR har dessverre avvist hyppigere tømming av disse (dette reguleres av en egen avtale mellom BIR og kommunen). Papirbosset kan imidlertid reduseres dersom beboere som ikke allerede har reservert seg mot uønsket reklame gjør dette. Det er dessuten nå også mulig å reservere seg mot uadresserte aviser (Byavisen m.v.), noe som trolig vil kunne hjelpe en hel del. Videre må større emballasje m.v. bringes tilbake til butikken (som er pliktig til å ta imot) i stedet for å fylle opp våre containere. Papir/papp må i alle tilfelle ikke plasseres i regnet på utsiden av containerne. Tilsvarende må det ikke plasseres restavfall på gulvet i bosshuset (eller oppå lokket til bossbeholderne) – det er nettopp dette som får BIR til å true med økte gebyrer. Endelig er det grunn til å minne om at bosshuset er ment til husholdningsavfall – ikke alt mulig annet som man som selveier ville måtte kjøre til BIRs avfallsstasjoner for egen regning.

3. Spørsmål om ansettelse av vaktmester i Grenda

Det har fra ulikt hold vært luftet om vi burde engasjere en vaktmester i Grenda som kunne ta seg av nødvendig vedlikeholdsarbeid på en daglig basis. Styrets vurdering er imidlertid at vi i dagens økonomiske situasjon bør være svært forsiktige med å påta oss arbeidsgiveransvar for en egen vaktmester. Alternativet er å fortsette dagens ordning med å innhente ekstern arbeidskraft når behovet oppstår. Styret går inn for dette, men det står selvsagt engasjerte beboere fritt å fremme saken på neste års generalforsamling.

4. Reparasjon av motorvarmere

Styret har vedtatt reparasjon av de defekte motorvarmerne på parkeringsplassen (de er nå koblet ut av sikkerhetsmessige årsaker).

5. Parkering

Styret arbeidet med et forslag for utvidelse parkeringsplassen sammen med en nødvendig renovering av garasjene. Om disse planene kan realiseres avhenger av om tilstrekkelig mange grendaboere er interesserte i garasjeplass. Mer informasjon følger så snart planene er noe mer konkrete. Inntil videre må vi imidlertid nøye oss med de parkeringsplassene som vi har. Det er derfor viktig at det parkeres innenfor oppmerkingen på parkeringsplassen så vi får utnyttet de få plassene vi har – det har i det siste vært en rekke eksempler på ”skeivparkerte” biler som dermed opptar to parkeringsplasser.

Vennlig hilsen

Styret i Nordås Selegrend Borettslag


Jens-Einar Storheim (styreleder, økonomi)
Elisabeth Remøy Pasquine (nestleder)
Eva Margrethe Aakermann (styremedlem, husstyret)

Halvard Haukeland Fredriksen (styremedlem, barnehagen)

Øystein Klokkerud (styremedlem, HMS)
Jørgen Schütz (varamedlem, vedlikehold)
Alexander Carlson (varamedlem, dugnader)

Wenche Skjold (varamedlem, forsikringssaker)

Marit Lyngås (varamedlem, varierte oppgaver)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYTT FRA STYRET i Nordås Selegrend Borettslag – juni 2009

Det nye styret avholdt konstituerende styremøte mandag 8. juni, etterfulgt av vårens siste ordinære styremøte tirsdag 16. juni.

 1. Det nye styrets sammensetning

Styreleder og økonomiansvarlig: Jens Einar Storheim (nr. 70) (mobil: 975 35 749, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
Nestleder: Elisabeth R. Pasquine (nr. 148) (mobil: 911 25 319, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
Barnehagekontakt: Halvard H. Fredriksen (nr. 160)
(mobil: 992 60 239, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
HMS-ansvarlig: Øystein Klokkerud (nr. 128) (mobil: 934 07 034, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
Husstyrerepresentant: Eva M. Aakermann (nr. 134) (mobil: 480 04 101, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
Vedlikeholdsansvarlig: Jørgen Schütz (nr. 96) (mobil: 970 40 899, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
Forsikringssaker: Wenche Skjold (nr. 64) (mobil: 996 03 351, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
Dugnadsansvarlig: Alexander Carlson (nr. 122) (mobil: 452 45 173, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )
Varamedlem: Marit Lyngås (nr. 116)(mobil: 971 57 528, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )

2. Finansiering av vedlikeholdsarbeidene

Borettslaget har tatt opp et rammelån på syv millioner i DnB NOR. Nedbetalingstiden er satt til ti år, noe som medfører at lånet i seg selv ikke nødvendiggjør husleieøkning ut over de 5 % pr. år som det allerede er lagt opp til.

3. Altibox

Etter vedtaket på generalforsamlingen er det nå inngått avtale med BKK om Altibox. BKK tar sikte på installering i løpet av høsten.

4. Fartsdumper

Styret har fulgt opp et tidligere styrevedtak fra noen år tilbake og besluttet å anlegge to fartsdumper i bakken ned mot Grendahuset.

5. Vedlikeholdsarbeidet

Arbeidet går sin gang, men tømrerne er noe forsinket som følge av større råteskader enn opprinnelig forutsatt. Økt behov for utskifting av kledning og vinduer vil også kunne fordyre arbeidet noe, men det sier seg selv at arbeidet må gjøres ordentlig når vi først er i gang med en full vedlikeholdsrunde. Enkelte beboere har (med rette) reagert på grønnfargen som hus nr. 66 er malt med. Det er gjort en feil med fargen her, og dette huset, med tilhørende bod, vil bli malt på nytt i korrigert grønnfarge (7607-G29Y, ikke S 8010-G30Y). Med tanke på den forestående sommerferien, påpeker styret særskilt at beboere som reiser bort må undersøke om tømrere som skal skifte ut ødelagte vinduer trenger adgang til huset i løpet av den tiden det ikke er noen hjemme. Ta kontakt med tømrerne for å høre når ditt hus står for tur og legg om nødvendig igjen en nøkkel hos en nabo e.l. Videre ber styret om at alle bidrar til å passe på at grendas barn ikke bruker containere eller stillaser som lekestativ, samt at containerne selvsagt er ment til bruk for vedlikeholdsarbeidet, ikke annet avfall som den enkelte måtte ønske å bli kvitt.

6. Rekvisisjon

Styret minneer om at innkjøp som skal belastes borettslaget må forhåndsgodkjennes fra styret/styreleder (skriftlig rekvisisjon). Revisjonen legges ved regningen som i ettertid sendes styret.

7. Samtykke til mottak av informasjon fra styret pr e-post

For å unngå ytterligere diskusjon omkring bruk av elektronisk kommunikasjon, følger vedlagt en særskilt svarslipp hvor den enkelte Grendaboer bes samtykke til å motta informasjon fra styret pr. e-post, jf. borettslagsloven § 1-6. Svarslippen legges i borettslagets postkasse.


Svarslipp:

Samtykke til mottak av informasjon fra styret i Nordås Selegrend borettslag i elektroniisk form

Undertegnede samtykker med dette til at styret i Nordås Selegrend Borettslag i frmtiden kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og liknende til en andelseier, jf. borettslagsloven § 1-6.

Nordåsgrenda, den _____ juni 2009.

___________________    ________   ___________________________
Navn                          Nr.                              E-post


-----------------------------------------------------------------------------------------------


NYTT FRA STYRET i Nordås Selegrend Borettslag – mai 2009

1. Generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes onsdag 3. juni kl. 19:00 i Grendahuset. I henhold til burettslagslova § 7-6 må innkalling til generalforsamling sendes ut senest 8 dager før møtet skal holdes, dvs. senest tirsdag 26. mai. Frist for å melde saker til styret som ønskes behandlet på generalforsamlingen settes derfor til fredag 22. mai, jf. burettslagslova § 7-4.

2. Ledige plasser i styret

Det vil bli (minst) fire ledige plasser i styret når inneværende valgperiode utløper ved vårens generalforsamling. Styret informerer om dette allerede nå for å gi interesserte grendaboere en mulighet til å vurdere om de ønsker å gå inn i styret. Som påpekt av flere på fjorårets generalforsamling er det nåværende styret nokså mannsdominert, noe som innebærer at styret har et særlig behov for kvinner. Interesserte kan melde seg til styreleder Jens-Einar Storheim som kan videreformidle kontakt til valgstyret. Eller send e-post via våre hjemmesider.

3. Rehabiliteringen

Grenda har nå inngått kontrakter med malerfirmaet Maler 1 og byggefirmaet Byggmester Yngve Ellingsen. Byggeleder er som tidligere nevnt Erstad & Lekven AS.

Oppstartsdatoer for stillasrigging:

 • Hus 62-86: 14. mai
 • Hus 90-124: 1. juni
 • Hus 126-150: 2. august
 • Hus 152-178: 23. august

Planlagt arbeidsoppstart er 25. mai. Alle hus skal først vaskes, så skrapes. Deretter inspiseres igjen for råte. Ny kledning og nye vinduer grunnes før to lag med maling. Fordi det er for trang tilkomst til basketballbanen, vil riggen måtte plasseres på fotballbanen. Her vil også konteiner for vinduslagring stå. En del kledning vil også bli plassert her. Arbeiderne vil benytte toalett ved borettslagskontoret. Malerne vil benytte vaktmesterkjelleren til håndvask og rens av utstyr, samt noe malingslagring. Stillas settes opp ca. etter overstående datoer, men dette vil være avhengig av vær og hvor mye råte en finner etter vasking og skraping. Der hvor det er mulig vil det benyttes rullestillas. I noen tilfeller vil neste rekkes stillas kunne bli satt opp før forrige rekkes stillas er nedrigget.

Styret varsler herved beboerne om at alt løst rundt husene må fjernes i god tid til stillasbygging (også under altaner). All kledning må være fritt tilgjengelig. Rekken må være klar en uke før stillasoppsett. Også busker, hekker etc. må fjernes. Tømrere varsler direkte til de beboerne de skal skifte vinduer hos. Det vil bli satt opp tre eller flere strømskap til byggestrøm rundt i Grenda. Det vil bli satt opp avfalls konteinere i grenda etter som arbeidet forflytter seg.

Det vil bli full jobbing også i fellesferien. Malerarbeidet er beregnet til 3 måneder. Basert på erfaring mener malermester å kunne garantere maling av samtlige hus i år, med mindre vi opplever ekstreme værforhold. Inntil 10 mann vil bli satt på jobben.

I lys av kritikken mot fremdriften på allmøtet sist finner styret grunn til å påpeke at malerne mener at maling uansett ikke ville startet før midten av mai på grunn av høy luftfuktighet om natten (mye dugg). Maling i april innebærer ekstraarbeid ved at malerne må tørke av kledningen om morgenen før arbeidet kan påbegynnes.

Tømrere vil visuelt kontrollere vindsperren (asfaltplatene) med tanke på utbuling, hvor og når, det er mulig. På vegger med mange råtne bord vil tømrere, etter godkjenning fra byggeleder, skifte hele veggen. Ny vindsperre vil bli vurdert på vegger med ny kledning (duk).

Alle takrenner rengjøres, renner, nedløp og fester skiftes etter behov. Beslag monteres på altaner hvor dette ikke finnes fra før.

Det er bestilt inn 81 vindu. Beboere kan velge mellom trehvit og hvite lister på vinduer innvendig. Tilnærmet like lister til dagens (originallistene er gått ut av produksjon).

Maler og tømrer fakturerer til Erstad & Lekven Bergen AS, byggeleder kontrollerer så faktura mot utført arbeid, før fakturaene sendes oss. Budsjettet på rehabiliteringen er på kr. 5 585 938, men styret minner om at dette beløpet vil kunne øke dersom arbeidet avdekker større behov for utskifting av kledning og/eller vinduer/dører enn det som p.t. er estimert. Arbeidet vil bli finansiert gjennom et rammelån på kr. 6 millioner. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvilke konsekvenser dette vil få for husleien.

4. Takene

Takene i Grenda er nå inspisert av Fana Blikk. Det ble påpekt en hel del mangler, særlig i tilknytning til takhetter og pipene, men likevel er takene i forholdsvis god stand alderen tatt i betraktning. Fana Blikk vil få i oppdrag å utbedre manglene. Forslaget på allmøtet sist om maling av takene vil ikke bli fulgt opp av styret. Takene MÅ skiftes i neste rehabiliteringsrunde om 5-6 år.

5. Drenering

Styret har inngått avtale med firmaet VestaFjell om drenering ved hus nr. 102-118. Dette arbeidet påbegynnes i månedsskifte mai/juni og løper uavhengig av den øvrige rehabiliteringen av Grenda

6. Fargevalg

Etter allmøtet innvilget styret søknaden fra tun F om fargeendring, men da slik at tunet nå vil bli malt i henhold til et forslag som vil bli utarbeidet av fargekonsulent Grete Smedal. Hun har allerede vært på befaring i Grenda og forslaget vil trolig foreligge allerede uken etter 17. mai. Etter allmøtet mottok styret en tilsvarende søknad fra tun B. I samsvar med beboernes ønsker vil også her de gule fargene bli erstattet av andre av de allerede eksisterende fargene i Grenda, i henhold til forslag fra Smedal. Styret håper at alle grendaboere kan slå seg til ro med den kompromissløsning som dette innebærer.

----------------------------------------------------------------------------------------------Ekstraordinært ”Nytt fra styret” i Nordås Selegrend borettslag, 28. april 2009

Allmøte førstkommende mandag 4. mai kl. 20 om fargevalg i forbindelse med maling av Grenda

På styremøtet mandag denne uken ble styret forelagt en forespørsel fra hele tun F om fargeendring i anledning den forestående malingen av husene (se vedlegg). Bl.a. under henvisning til at vedlikeholdsproblemene knyttet til de gulbrune husene synes større enn for hus malt i andre farger, er styret i utgangspunktet innstilt på å treffe vedtak i samsvar med alternativ 2 i forslaget fra tun F, og da slik at tun F får anledning til å bli enige om en fargekombinasjon blant de eksisterende fargene i grenda. Styret er imidlertid kjent med at spørsmålet om endring av farger i grenda er sensitivt og ønsker derfor å lufte spørsmålet med interesserte beboere på et allmøte. Som følge av rehabiliteringsprosessen, må søknaden fra tun F avgjøres allerede i løpet av neste uke (uke 19). Det innkalles derfor til allmøte om saken i Grendahuset førstkommende mandag (4. mai) kl. 20-21. I lys av de synspunkter som fremkommer på møtet, vil styret deretter avgjøre søknaden umiddelbart etterpå.

P.S. Ordinært ”Nytt fra styret”, bl.a. med informasjon om rehabiliteringsprosessen, følger i løpet av kort tid.
------------------------------------------------------------------------------------------------NYTT FRA STYRET i Nordås Selegrend Borettslag – mars/april 2009

1. Utbyggingsplanene i Nordåsdalen 3

Etter allmøtet om utbyggingsplanene i Nordåsdalen 3 torsdag 12. mars har styret i et ekstraordinært møte mandag 16. mars blitt enige om innholdet i borettslagets uttalelse til utbygger/kommunen. Kort fortalt er våre innvendinger knyttet til høyden på de planlagte bygningene, utnyttelsesgraden på tomten (over 50 %), tap av sjøutsikt og forringelse av grendas felles uteareal.

2. Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen går som planlagt.

3. Ledige plasser i styret

Det vil bli (minst) fire ledige plasser i styret når inneværende valgperiode utløper ved vårens generalforsamling. Styret informerer om dette allerede nå for å gi interesserte grendaboere en mulighet til å vurdere om de ønsker å gå inn i styret. Som påpekt av flere på fjorårets generalforsamling er det nåværende styret nokså mannsdominert, noe som innebærer at styret har et særlig behov for kvinner. Interesserte kan melde seg til styreleder Jens-Einar Storheim eller direkte til valgstyret v/ Kjellrun Westerfjell (nr. 84). Eller send e-post via våre hjemmesider. Styret tar sikte på å avvikle årets generalforsamling i løpet av mai.

4. Vårdugnad

Det tas sikte på å gjennomføre årets vårdugnad lørdag 18. april kl. 10-14. I den forbindelse skal parkeringsplassen kostes, og – dersom været tillater – males. Biler må derfor parkeres på fotballbanene e.l. I forbindelse med dugnaden vil det bli stilt opp to containere – en til organisk avfall og en til annet avfall (NB: Ikke spesialavfall). Containerne vil bli stående frem til mandag. Basert på fjorårets erfaringer finner styret grunn til å understreke at containerne ikke er noen lekeplass for grendas barn.

5. Parkering

Styret vi gjerne minne om at det ikke er anledning til å benytte tun B eller volleyballbanen til parkering.

6. Altibox fra BKK?

Styret har innhentet et tilbud fra BKK for oppgradering av dagens kabel-TV (denne avtalen er egentlig løpt ut, men den forlenges nå med tre måneder om gangen). BKKs tilbud gjelder ”Altibox” – digital-TV, med mulighet for internett og IP-telefoni i samme fiberkabel (se www.bkkfiber.no) (Som kjent er det alt lagt inn fiberkabler fra BKK i alle hus i Grenda.) Kostnadene for kun TV beløper seg til kr. 139,- pr. mnd., mot dagens kr. 49,-. For den ekstra hundrelappen får vi en grunnpakke med 20 kanaler, samt digital billedkvalitet. For grendaboere som også ønsker internett og eventuelt IP-telefoni fra BKK vil en pakkeløsning være gunstig, men det understrekes at dette er opp til hver enkelt å avgjøre. Saken vil bli lagt frem for generalforsamlingen til våren. Mer informasjon følger i innkallingen til generalforsamlingen.

7. Bruk av Grendahuset

Det forekommer at ungdommer låner Grendahuset på en slik måte at vasking forhindres. Styret presiserer at vaskehjelp må kontaktes på forhånd – og at man viser hensyn når vasking pågår.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt fra styret i Nordås Selegrend borettslag - januar 2009


Vedlikehold:

Styret har inngått en avtale med Erstad & Lekven ( http://www.erstad-lekven.no/)

i forbindelse med vedlikeholdsrunden med påfølgende maling av alle husene, i år.

De skal utføre følgende tjenester:

- Lage en oversikt over hva som skal gjøres, og i hvilken rekkefølge

- Innhente priser

- Igangsette og koordinere arbeidene

- Følge opp arbeidene underveis

- Etterkontrollere at avtalt arbeid er utført til avtalt pris

Ansvarlig for arbeidet som skal utføres i Grenda er Artur Senneset og Terje Algerøy.

Artur Senneset kjenner Grenda svært godt, og flere av beboerne kjenner ham.

Det er viktig for styret at de som skal ta seg av denne vedlikeholdsrunden har god kompetanse på utføring av slikt arbeid. Erstad & Lekven er blant de best renommerte, og styret føler seg trygg på at arbeidet vil bli utført på beste måte, innen de tidsfrister vi blir enig om.

Følgende arbeid skal utføres:

- skifting av råtten kledning

- skifting av råtne vinduer

- skifting av råtne/ødelagte dører og altandører

- maling av alle husene

- reparasjon/utskifting av ødelagte takrenner og nedløp

Styret tar sikte på at de viktigste arbeidene blir utført i år.

Det vil også bli utført en grundig inspeksjon av tak, piper og alle beslag til våren i regi av Fana blikk. Nødvendige utbedringer vil bli gjort i sommer.

Strøing:

Styret vil gjerne minne beboerne på at alle skal strø, måke snø, feie og holde orden foran sitt hus. Strøing og snømåking er spesielt viktig nå, slik at vi alle kan gå trygt.

Utelys:

Det er viktig at alle har sitt utelys stående på når det er mørkt.

Styret, onsdag, januar 21, 2009


------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET - desember 2008


INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERNE  

 


REHABILITERING / VEDLIKEHOLD AV GRENDA

I forbindelse med prosessen rundt rehabilitering/vedlikehold av grenda har styret/byggekomiteen fått beregnet kostnader for følgende alternativ: 

Alt. 1    Opprettholde vedlikehold iht. nødvendig/vanlig praksis

 

 

 

- Forutsetninger:
§ Låneopptak på 5 mill i 2009 med 7 % rente og 10 års nedbetalingstid for løpende vedlikehold (maling, råtten kledning og råtne vinduer).
§ Iberegnet lån på 15 mill i 2015 for skifte av tak ·

Alt. 2a) ”Full” rehabilitering nå inklusiv innløsning av eksisterende lån
- Forutsetninger:
§ Foreløpig utregnet  35 mill i lån for rehabilitering+ 5 mill rest på eksisterende lån·

Alt. 2b) Som alt. 2a, men nedbetaling av eksisterende lån iht. gjeldende betalingsplan

Alt. 3)  Som alt. 1 i periode 2009-2014. Målsetning om ”full” rehabilitering i 2015
-
Forutsetninger:
§ Låneopptak på 5 mill med 7 % rente og 6 års nedbetalingstid for at dette lånet skal være ferdig nedbetalt før nytt låneopptak for full rehabilitering. 

Det er grunn til å understreke at reelle investeringsbehov for alt.1 og for alt. 3 i perioden 2009 -2015 kan være både lavere og høyere enn det som er lagt til grunn for ovennevnte sammenligning. Dette vil vi ikke vite før vi har kommet i gang med vedlikeholdsrunden og får et bedre bilde på tilstanden.  

Med bakgrunn i disse tallene har styret og byggekomiteen kommet til følgende konklusjon:

Alt. 2a og 2b, er ikke økonomisk konkurransedyktig sammenlignet med alt. 1 og alt. 3 på grunn av for høye kapitalkostnader i perioden 2009 – 2015.Dette er på mange måter selvsagt i og med at alt. 2 a og 2 b ville innebære fullrehabilitering med en betydelig kvalitetsmessig heving av standarden på alle husene.

Vår konklusjon er altså likevel at de økonomiske argumentene må veie tyngre enn den tekniske standardhevingen på husene.


VIDERE ARBEID

I løpet av de neste årene vil følgende prosjekter få fokus:

- Maling av husene 
-
Skifte av råtten kledning
-
Skifte av råtne vinduer
-
Gjennomgang av takene (til våren)
-
Drenering
-
Tilstandsrapport 

Styret vil leie en byggeleder for å ha styring på disse prosjektene. Byggeleder vil få ansvar for å hente inn anbud på arbeid og materiale samt oppfølging av arbeidene. Dette er viktig for å sikre oss at faglig kompetente personer tar avgjørelser i forhold til hva som må skiftes og ikke, rekkefølgen på arbeidene og selvsagt best mulig priser. Byggeleder vil også få ansvaret for å utarbeide en ny og grundigere tilstandsrapport av husene i grenda i forbindelse med arbeidene.

Vår målsetning er å få på plass en byggeleder før våren så arbeidene kan starte da.
Noe maling av hus vil bli gjort før den tid. 

Usikkerhetsmoment:
Styret mener det er viktig å informere beboerne om at det største usikkerhetsmomentet med å utsette ”full” rehabilitering er takenes tilstand. Vi vil legge opp til hyppigere kontroll (årlig) i årene fremover og vil få en grundigere statusrapport til våren når Fana Blikk får kommet seg opp på inspeksjon. 

HUSLEIE

Husleien vil bli økt med 5 % ved årsskiftet 2008/2009. Videre husleieprofil i årene som kommer, vurderes som en egen sak av styret på grunnlag av blant annet kostnadstall, erfaringer og tilstand som vil bli nærmere avklart ved de vedlikeholdsarbeider som settes i gang og utføres i 2009. 

INFORMASJONSMØTE

Det vil bli avholdt informasjonsmøte angående rehabilitering/vedlikehold for beboerne
mandag 15. desember kl. 18:00 i Grendahuset.  

25.11.08 Med hilsen, Styret

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT FRA STYRET

i Nordås Selegrend Borettslag – november 2008

Etter informasjonsmøtet med BOB onsdag 15. oktober, har både byggekomiteen og styret holdt flere ekstraordinære møter. Byggekomiteen holder fast ved at den opprinnelige planen om full rehabilitering alt i alt og på sikt er den beste løsningen for Grenda. Styret er enig i denne vurderingen og kommer derfor til å fremme dette som det primære forslag (”Plan A”) på den ekstraordinære generalforsamlingen som det nå tas sikte på å få avviklet i løpet av desember måned. BOB er gitt i oppdrag å utarbeide informasjon om konsekvensene for husleie og fellesgjeld for de ulike boligene – informasjon som selvsagt vil bli sendt ut sammen med øvrige sakspapirer.

Styret erkjenner samtidig at mange beboere er skeptiske til kostnadene ved en full rehabilitering, særlig med tanke på utviklingen i boligmarkedet, rentenivået m.v. Som et alternativ vil derfor styret fremme en ”Plan B” i form av en ”ordinær” vedlikeholdsrunde neste vår/sommer (maling, flikking på tak, utskifting av råtten kledning og råtne vinduer/dører). Styret antar at en ordinær vedlikeholdsrunde vil kunne utsette behovet for en full rehabilitering med 5/6 år, men understreker at dette avhenger av hvor lenge takene holder. BOB er gitt i oppdrag å beregne kostnadene ved ”Plan B”, herunder hvilke konsekvenser dette vil få for fellesgjeld og husleie. Styret vil understreke særskilt at kostnadene ved en ordinær vedlikeholdsrunde må dekkes inn i løpet av den periode som vedlikeholdet er ment å vare – i motsatt fall skyver vi kostnadene med løpende vedlikehold over på fremtidige grendaboere. Kostnadene ved ”Plan B” må derfor dekkes inn i løpet av 5/6 år, noe som nok medfører at også dette alternativet vil føre med seg en ikke ubetydelig økning i husleie. Hvor mye, vet vi først når beregningene fra BOB foreligger.

Som følge av spørsmål på informasjonsmøtet har styret også vurdert om ulike ”mellomløsninger” mellom full rehabilitering og ordinært vedlikehold bør utredes nærmere. Styret er imidlertid av den oppfatning at kostnadene ved slike mellomløsninger ikke vil stå i forhold til resultatet. Kostnadene til rigg og drift utgjør en betydelig del av de totale kostnadene ved en rehabilitering. Om vi først skal i gang med en rehabilitering, fremstår det som lite rasjonelt om vi ikke da samtidig tar på oss ekstrakostnadene med å bringe bygningsmassen i samsvar med dagen krav og de entydige anbefalingene fra BOBs bygningsfaglige ekspertise. Slik styret ser det, står valget mellom full rehabilitering eller kun ordinært vedlikehold.

Styret merket seg innvendingene på informasjonsmøtet fra enkelte beboere mot riktigheten av den tilstandsrapport som BOB har utarbeidet for Grenda. Ettersom denne rapporten ligger til grunn for de beslutninger som skal tas om rehabilitering/vedlikehold, er dette noe som må tas på alvor. Styreleder svarte derfor med å gjenta at alle beboere må kontrollere om opplysningene om egen bolig i rapporten er riktige. (Tilstandsrapporten er tilgjengelig fra Grendas hjemmeside www.nordasgrenda.no. Krever pålogging.) Foreløpig har styret ikke fått tilbakemelding fra noen andre beboere om feil i rapporten. Det understrekes at styret må informeres om eventuelle avvik i god tid før den ekstraordinære generalforsamlingen – i motsatt fall vil resultatet fort bli enda flere utsettelser og forsinkelser.

Uavhengig av rehabiliteringsprosessen vil styret igangsette nødvendige dreneringsarbeider i Grenda. Kostnadene ved dette arbeidet er foreløpig usikre, men det eneste som er sikkert er at kostnadene ved å utsette dette arbeidet vil være enda større (i form av fuktskader i kjellere m.v.).

Klok av skade etter alle forsinkelsene/utsettelsene i prosessen til nå, vil ikke styret fastsette noen dato for den ekstraordinære generalforsamlingen før endelige kostnadsberegninger foreligger fra BOB. Siktemålet er imidlertid å få saken endelig avgjort før jul – dersom utfallet skulle bli ”Plan B” er det viktig at arbeidet med neste års vedlikeholdsrunde påbegynnes så snart som mulig!


------------------------------------------------------------------------------------------------


NYTT FRA STYRET i Nordås Selegrend Borettslag – september 2008

Styret hadde et ekstraordinært møte mandag 15. september i anledning rehabiliteringssaken.

 1. Rehabiliteringen

Det er dessverre ytterligere forsinkelser fra BOB i prosessen med utarbeiding av informasjonsskriv til beboere om rehabiliteringsprosjektet. Utkastet fra BOB tilfredstilte ikke det detaljnivå som byggekomiteen mener er nødvendig for å oppfylle beboernes behov for informasjon om de ulike alternativer som foreligger. Ettersom rehabiliteringsarbeidet uansett ikke vil kunne påbegynnes før etter vinteren, antar styret at det er viktigere at saken forberedes skikkelig enn at den opprinnelige planen for allmøte og ekstraordinær generalforsamling overholdes. BOB utarbeider nå et fyldigere informasjonsskriv. Byggekomiteen har avtalt et nytt møte med BOB førstkommende mandag (22. september). Komiteen kommer etter dette med sine anbefalinger til styret. Erfaringen med prosessen så langt tilsier at styret ikke har funnet det riktig å fastsette nye datoer for allmøtet og den ekstraordinære generalforsamlingen, men disse vil bli fastlagt så snart som mulig.

 1. Trefelling i skrenten mot Nordåsdalen

I forbindelse med sikringsarbeidene langs skrenten ned mot Nordåsdalen vil det bli befaring førstkommende søndag kl. 1700 med styreleder Jens Einar Storheim og vedlikeholdsansvarlig Jørgen Schütz. Trær som representerer en potensiell fare for omgivelsene (og som derfor i verste fall vil kunne påføre borettslaget erstatningsansvar) vil bli fjernet, men for øvrig er det opp til beboerne i rekken ut mot Nordåsdalen å avgjøre om – og i tilfelle hvilke – trær som skal fjernes. De berørte bør derfor fortrinnsvis stille opp på befaringen, alterntivt ta kontakt med styreleder på annen måte.

 1. Dugnad

Høstens fellesdugnad finner sted førstkommende lørdag (20. september). Se nærmere informasjon om dette i eget oppslag på bosshuset.

 1. ”Kosmetisk” maling av enkelte hus

Styret understreker at det ikke er det store vedlikeholdsarbeidet som er satt i gang. Enkelte hus, som nummer 74 og 76, er valgt ut til å gis en "kosmetisk" opprustning nå i høst. Malere er satt i gang for å male noen av de mest utsatte og slitte husene i Grenda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYTT FRA STYRET
i Nordås Selegrend Borettslag – august 2008

Styret hadde høstens første møte mandag 25. august.

 1. Rehabiliteringen

BOBs arbeid med rehabiliteringsprosjektet har dessverre tatt lenger tid enn forutsatt. Samtidig har styret tatt inn over seg ønsket fra mange beboere om ytterligere et informasjonsmøte før det hele skal avgjøres på ekstraordinær generalforsamling. Prosessen videre ser nå slik ut:

· BOB utarbeider et informasjonsskriv som vil bli delt ut til samtlige beboere (papirversjon i postkassene). Informasjonsskrivet vil inneholde fakta om de ulike løsningene, kostnader, husleiekonsekvenser m.v., samt også informere om konsekvensene av eventuelt ikke å gjøre noe.

· En uavhengig tilstandsrapport vedrørende takene vil også bli lagt ved informasjonsskrivet.

· BOB leverer samtidig oppdaterte priser på de ulike alternativene, samt beskriver fordeler/ulemper med de forskjellige alternativene.

· Styret tar sikte på å få sendt ut denne informasjonen i løpet av uke 37 (annen uke i september).

· Sammen med informasjonsskrivet vil følge innkalling til informasjonsmøte og ekstraordinær generalforsamling.

· For å sikre alle god tid til å sette seg grundig inn i de ulike alternativene, vil allmøtet bli avholdt først i slutten av september. Dato er ennå ikke endelig fastsatt, men vil selvfølgelig fremgå av innkallingen/informasjonsskrivet.

· Etter allmøtet vil ekstraordinær generalforsamling bli avholdt i oktober.

 1. Grunnundersøkelser i skrenten mot Nordåsdalen

I løpet av de neste ukene vil det bli gjort grunnundersøkelser langs skrenten ned mot Nordåsdalen. Under utførelsen av dette arbeidet vil de også bevege seg inn på Grendas tomt. Det skal kartlegges om det er løse masser/råttent fjell samt om det er noen rasfare. Arbeidet utføres av de nye eierne av Nordåsdalen 13 i forbindelse med ombygging av bygget. Gjerdet vil også bli ettersett og reparert. Rapporten vil bli lagt ut på hjemmesiden. Dersom dere som bor langs Nordåsdalen ønsker å få fjernet noen av trærne her, kan dette gjøres når sikringsarbeidet blir igangsatt. Gi beskjed til styret v/styreleder Jens-Einar Storheim.

 1. Containerne for papir og plast

BIR har informert oss om at dersom vi parkerer inne containerne for papir og plast, så vil de ikke bli tømt. Tilsvarende vil BIR ikke tømme containere med poser med papir/plast hengende på utsiden – dersom containerne er fulle, må vi enten vente på at den blir tømt eller levere papir/plast leveres andre steder.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NYTT FRA STYRET

 

i Nordås Selegrend Borettslag – juni 2008

Les mer om følgende saker:

 1. Kontaktpersoner i det nye styret
 2. Rehabiliteringen – prosessen videre

-       Informasjonsmøte i Grendahuset 26. juni -08 (kl. 19.00)

-       Ekstraordinær generalforsamling onsdag 27. august -08 (kl. 19.00)

1. Etter generalforsamlingen har det nye styret nå konstituert seg og fordelt ansvarsområdene som følger:

Styreleder:
Jens-Einar Storheim (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. 975 35 749)

Nestleder:

Elisabet Remøy Pasquine (e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: 55 10 08 18)

Sekretær og medansvar for kontor:
Bjørg Duesund (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. 905 94 008)

Vedlikehold:
Jørgen Schütz (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. 970 40 899)

Dugnad:
Ketil Kvam (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. 936 62 220)

Forsikring:
Kjell G. Håland (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. 932 30 596)

Husstyret:
Erik Rasmussen (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. 913 80 529)

Barnehagen + beboerinformasjon:
Halvard Haukeland Fredriksen (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: 992 60 239)


HMS:
Toril Haugland (e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) (tlf: 934 25 924)

-------------


Kontoransvarlig (ikke medlem av styret)

Annlaug Moe (tlf: 934 89 395)

2. Rehabiliteringen

Etter at Byggekomiteen har hatt flere møter med BOB er det klart at den bebudete ekstraordinære generalforsamlingen 19. juni må utsettes. BOB kvalitetssikrer nå tilbudene (tekniske løsninger, tegninger, kostnader, omfang m.v.) og sjekker de aktuelle entreprenørene (finansiell soliditet, referanser m.v.). Dette arbeidet er viktig og må få ta den tiden det tar. Samtidig arbeider BOB med en oversikt som viser lånekostnaden for lån i forbindelse med rehabiliteringen (betydning for fellesgjeld og husleie for de ulike andelene i grenda). For å imøtekomme behovet for informasjon om rehabiliteringsprosessen inviterer i stedet styret alle interesserte til et informasjonsmøte i Grendahuset 26. juni kl. 19.00. Det vil her bli redegjort for utviklingen siden generalforsamlingen, samt om prosessen videre. BOBs prognoser for lånekostnadene vil trolig være klare til dette møtet. Kanskje vil det også være noe nytt å melde vedrørende et eventuelt salg av parsellen.

Som følge av sommerferien må den ekstraordinære generalforsamlingen utsettes til annen halvdel av august. Styret har derfor fastsatt denne til onsdag 27. august (kl. 19.00). Nærmere informasjon følger etter informasjonsmøtet i slutten av juni.


-------------------------------------------------------------------------

Nytt fra styret - onsdag 16. april 2008


Styret varsler at det vil bli innkalt til ordinær generalforsamling 27. mai. Sakspapirer og regnskap sendes ut en uke før.

Byggekomiteen har hatt møte med BOB, og det ser lyst ut i forhold til tid for oppstart av rehabiliteringen. Slik det ser ut nå kan det bli oppstart tidligere enn forventet.

Etter generalforsamlingen vil det bli et allmøte om rehabiliteringsarbeidet. Det vil være anledning til spørsmål til styret, byggekomite og BOBs representant.

Det vil fremover, fortsatt, kun bli utført helt nødvendig vedlikehold. Vinduer og dører som ikke kan vente, skiftes ut etter hvert som de blir levert. Mer om dette på generalforsamlingen.

Det er lekkasje i flere av husene i Grenda, fra tak og overløpsvann. Her er arbeidet med utbedring igangsatt eller utredning bestilt.

Styret minner om at vi har fått en ekstra papircontainer, samt en for plast. Disse står nå i enden av ballbanen. Det vil også komme beholdere for glass og metall. Styret oppfordrer flest mulig til å benytte disse. Styret har ved befaring sett at det noen steder ligger mye bygningsavfall og annet søppel bak noen hus. Styret ber alle grendaboere om å bidra til at vi har det rent og ryddig i Grenda!

Det blir vårdugnad den 26. april. Det vil bli bestilt containere. Denne dagen må alle parkere utenfor Grenda, og ikke nærmere enn 10 meter fra papircontainerne. Parkeringsplassen oppe og nede skal kostes med maskin, og merking skal fornyes på p-plass og ved papircontainerne. Det er risiko for malingssprut på biler som blir stående denne dagen.

Med vennlig hilsen styret i Nordås Selegrend Borettslag v/Jens Einar Storheim.

Denne utgaven blir distribuert via e-post til alle som har oppgitt e-postadresse. Den kan også leses på vår flotte nye hjemmeside, www.nordasgrenda.no.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYTT FRA STYRET

i Nordås Selegrend Borettslag – desember 2007


Les mer om følgende saker:

- Rehabilitering og refinansiering, en løypemelding.

- Utbygging av parsellen, status.

- Traktor, brøyting og annet veivedlikehold.

- Løpende vedlikehold.

- Kollektiv bredbåndsavtale og fornying av kabel TV avtalen.

- Leie av grendahuset.

- Vasking av bosshuset og bosscontainerne

- Snømåking utenfor eget husRehabilitering

Borettslaget har skrevet kontrakt med BOB om utarbeiding av tilbudsdokument for innhenting av tilbud på arbeid med rehabilitering som vil omfatte skifting av tak, kledning, vinduer, dører etc. BOB skal være ferdig med sitt arbeid 1. mars 2008. Deretter vil tilbud bli sendt ut til entreprenører som vil prise arbeidene. Det antas at tilbud vil bli mottatt i løpet av april 2008. Mottatte tilbud og priser vil deretter bli bearbeidet og vurdert av styret, før dette legges fram for Generalforsamlingen for de nødvendige beslutninger.Målsettingen er at dette skal skje før sommerferien 2008.Parsellen

Arbeidet her står på vent. En avventer en endelig avklaring av hvordan dette slår ut skattemessig for hver enkelt andelshaver. BOB og Boligbyggelagenes forening arbeider med dette ovenfor departementet. Parsellen og utbygging vil bli en sak på neste generalforsamling.Traktor, brøyting og annet vei vedlikehold

Den gamle traktoren vår må nå skiftes. En ny kombinertmaskin Avant 520 + med nødvendig redskap (se bilde på forsiden av utdelt skriv) vil koste 350.000.- inkl. mva. Dette er en betydelig mindre og smalere traktor som også vil komme til på småveiene i Grenda. Den er mer velegnet, stillegående og lettkjørt.Løpende vedlikehold

Frem til rehabilitering vil det kun bli utført det aller mest nødvendige vedlikehold. Maling av de mest slitte husene vil bli utført til våren.Bredbånd

Styret er I forhandlinger med BKK om en kollektiv bredbåndsavtale for grenda. Siden vi eier anlegget vårt, vil vi her kunne oppnå betydelig bedre priser og høyere hastighet ved å inngå felles avtale, lik den vi har på kabel tv. Forslag legges frem på neste generalforsamling.Leie av grendahuset

Ved bestilling av Grendahuset må en føre seg opp på kalenderen i grendahuset, samt sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , eller en tekstmelding til tlf. 91380529. Oversikt over opptatte og ledige dager får du ved å trykke på GoogleKalender-knappen i www.nordasgrenda.no, under grendahuset og logge deg på Google-kontoen med brukernavnet nordaasgrenda og passord: grendahuset. (Husk avlogging etterpå.)Vasking av bosshuset og bosscontainere

Styret minner om skrivet med vedlagt datovaskeliste som Eva Holm for en tid siden la i alle postkassene. Spørsmål om vaskingen rettes til Eva M. Holm i nr 134, tlf. nr 55131782 eller til Kjell Håland i nr 150, tlf.nr. 55131337.Snømåking utenfor eget hus

I Grenda er vi heldige som har beboere som kan kjøre traktor og som sørger for brøyting av bilveiene på dugnad. Styret minner den enkelte beboer om sitt ansvar for å måke snø og evt. strø sand utenfor eget hus og i trapper de få dagene dette er nødvendig.Kontaktpersoner i styret:

Styreleder:
Jens-Einar Storheim Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 975 35 749

Vedlikehold:
Jørgen Schütz Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 970 40 899

Kontor:
Bjørg Duesund Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 905 94 008

Forsikring:
Kjell Håland Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 932 30 596

Husstyret:
Erik Rasmussen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 913 80 529

Barnehagen
Hege Myklebust Rebnord Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 476 63 837

HMS:
Kjellrun Westerfjell Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 928 46 169

Dugnad:
Ketil Kvam Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen 936 62 220

Sist oppdatert mandag 25. januar 2016 00:30