Nordås Selegrend Borettslag

... drømmen om de sæle grender

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Beboerinfo Parkering

Parkering

E-post Skriv ut PDF

Her følger informasjon om parkeringsordningen i borettslaget, der beboere med bil har rett til én fast parkeringsplass per boenhet (andel)l:Parkering for bil:

- Den nye parkeringsordningen ble satt i kraft 1. september 2010.

- Ordningen har blitt evaluert underveis, og vil fortsette på ubestemt tid.


- Hver andelshaver med bil er tildelt én parkeringsplass. De som har garasje samt personer med carport får ikke tildelt ekstra plass.

- Andelshavere som ikke har bil nå, men seinere skaffer seg bil, vil da få tildelt en parkeringsplass. Ca. seksten parkeringsplasser (mot fotballbanen) reserveres for gjester (nr. 1-16).

- I tillegg reserveres tre p-plasser for barnehagens ansatte mandag-fredag kl 7-17 (nr. 53-55). Disse står følgelig til disposisjon for gjester utenom barnehagens arbeidstid.


- Styret oppfordrer grendaboere som har fått tildelt fast plass eller har garasjeplass om å bruke denne i stedet for gjesteplassene.

- En del av parkeringsplassene og enkelte av garasjene er reservert biler som trenger lading (el-biler og ladbare hybrider).

- Ingen parkering inne i Grenda, som før.

- Feilparkerte biler vil kunne bli borttauet for eiers regning og risiko. Ordning med borttauing må i så fall først godkjennes av Bergen Parkering. (Dette gjelder også uregistrerte biler eller "fremmedparkerte" biler.)

- Vi ber dessuten om at det ikke parkeres foran papir- og plastcontainerne på dagtid, da det vil være umulig for BIR å tømme containerne.

- De som har flere biler, må finne plass blant gjesteplassene, langs veien opp mot hovedveien, eller annet sted i nærheten.

Borettslaget disponerer 18 garasjer

Garasjeplass tildeles etter ansiennitet.
Når en garasjeplass blir ledig, kan andelshavere søke om å overta plassen. Det betales ikke lenger innskudd. (Opprinnelige innskudd ble utbetalt til alle garasjeeiere i 2016.)
Det tilkommer månedlig leie av garasjeplass. For tiden utgjør denne 300 kr/måned. For garasjer med biler som lades gjelder egne satser.

For spørsmål om parkeringsordningen, ta kontakt med parkeringsansvarlig i styret.Parkering av tilhengere for bil:

- Det er ikke tillatt å parkere henger på p-plass merket for bil.
- Det er ikke tillatt å parkere hengere inne i Grenda.

Derimot kan man sette tilhenger fra seg nede i bakken mot høyre mot nedre parkeringsplass så lenge det er plass der. (Ikke nødvendig å søke.) 
Dersom det ikke er plass her, må man finne et sted utenfor Grenda.

(Styret, juni 2017.) (Sist oppdatert mai 2018.)

Sist oppdatert tirsdag 05. juni 2018 22:39