Nordås Selegrend Borettslag

... drømmen om de sæle grender

 • Forstørr
 • Standard skriftstørrelse
 • Forminsk
Home Beboerinfo
Beboerinfo
 • Generell Informasjon
  I denne kategorien finner du informasjon som er beregnet på beboerne i borettslaget, som ikke passer noe annet sted. Klikk for å se en liste over innhold.
 • Til utlån
  I denne kategorien finner du en liste over de tingene som er til utlån fra borettslaget.
 • Dugnad

  I denne kategorien finner du informasjon om hva vi gjør på dugnad i borettslaget vårt. 

  I følge vedtektene har alle andelseiere rett og plikt til å delta i borettslagets to årlige dugnader. Vår og høst arrangeres det dugnad på fellesområdene, disse blir annonsert ved oppslag. Dugnaden avsluttes alltid med kaffe, saft og boller ved Grendahuset. Den som ikke kan delta i utearbeid, kan bake boller og koke kaffe.

  Dugnadspenger betales over husleien og er for tiden kr 70 per måned. Pengene brukes til å betale personer som påtar seg spesielle dugnadsoppgaver, som maling, gressklipping på parsellene og snømåking.