Nordås Selegrend borettslag

Velkommen til Nordåsgrenda

Nordås Selegrend Borettslag er et borettslag på Nordås i Bergen.


Det ble dannet i 1977, med formål om å skape et godt nabofellesskap med menneskelig mangfold og nærhet til naturen.


Her er det store, felles utearealer, gode hus og gode naboer.

Nordåsgrenda ble i 2015 ble kåret til Bergens beste nabolag!Utgangspunktet er en drøm

-drømmen om de gode boliger i gode bomiljø

-om menneskelige grender, også i de store anonyme byer

- om nærmiljøer hvor folk er vennesæle og fredsæle

- drømmen om de sæle grender


Edvard Vogt