Nordås Selegrend borettslag

Velkommen til Nordåsgrenda

Nordås Selegrend Borettslag er et borettslag på Nordås i Bergen.


Det ble dannet i 1977, med formål om å skape et godt nabofellesskap med menneskelig mangfold og nærhet til naturen.


Her er det store, felles utearealer, gode hus og gode naboer.

Nordåsgrenda ble i 2015 ble kåret til Bergens beste nabolag!

Utgangspunktet er en drøm

  • drømmen om de gode boliger i gode bomiljø

  • om menneskelige grender, også i de store anonyme byer

  • om nærmiljøer hvor folk er vennesæle og fredsæle

  • drømmen om de sæle grender


Edvard Vogt