Husregler


Støy

Det skal være alminnelig ro etter klokken 23 om kvelden på virkedager. Helgefred bør respekteres, slik at man for eksempel unngår bruk av maskiner og støyende verktøy søndag formiddag. Det oppfordres til at naboer blir varslet før eventuelle arrangementer som kan være til sjenanse for nærmeste naboer.

Grendahuset har egne regler og anbefalinger. Se eget avsnitt om støy i Grendahuset.

Husdyrhold

Husdyrhold er lovlig i Grenda så lenge Bergen kommunes retningslinjer følges (se seksjonen under).

Ingen liker at naboens katt eller hund gjør fra seg på trappen eller i ungenes sandkasse. Kaninbur skal ikke stå for nært opp til bolighus, og det er viktig at det er rent og ryddig rundt burene, - både av estetiske grunner, og ikke minst på grunn av muligheten for rotteplage. Vi minner også om at det er båndtvang for hunder hele året. Skal hunden stå i bånd utenfor inngangsdøren, må båndet være så kort at det ikke er til sjenanse for folk som går forbi.Retningslinjer fra Bergen kommune

  1. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet, (duekleiv, kaninbur, fjærkrebur o.l. i hagen).
  2. Dyrehold av hest, ku, sau, geit, gris, duer, fjærkre tillates ikke innenfor tettbebyggelsen i Bergen. Helsemyndighetene avgjør i denne sammenheng hva som er tettbygd strøk i Bergen.
  3. Det er viktig at antallet dyr ikke overstiger det som er forsvarlig, og som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra distriktsveterinæren.
  4. Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  5. Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted bur/hus e.l. må til enhver tid holdes rene. Skadedyr så som rotter, mus m.m. skal ikke forekomme.
  6. Dyrehold i forbindelse med gårdsdrift er unntatt fra disse retningslinjer.