Grendahuset

Om Grendahuset

Grendahuset var det første bygget som ble bygget i Nordås Selegrend borettslag, på dugnad, slik at felleslokale og rom for barnehage var sikret fra første stund. I Grendahuset samles mange av beboerne flere ganger årlig. Både i forbindelse med ulike arrangementer og for å feire små og store begivenheter.


Grendahuset blir brukt som barnehage på dagtid, men blir også brukt aktivt av Grendas beboere.

  • Som øvingslokale for kor, korps og band

  • For juniorklubben som møtes en gang i uken

  • For 17. mai feiringer, Sankt Hans (når det regner), borettslagsfester og konserter

  • Fellesarrangementer og møter i regi av tunene eller borettslaget

  • Til konserter for Grendas beboere og andre. De siste årene har vi hatt opptredener med Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella, Fliflet/Hamre m.fl.

  • Til private arrangementer som konfirmasjoner, bursdagsfester m.m.


Grendahuset må som regel ikke reserveres til aktivitetene over. Til større planlagte aktiviteter har Grendahuset en egen kalender hvor beboerne kan booke seg inn og leie huset privat.

Barnehagen i Grendahuset

På dagtid huser Grendahuset Nordås Selegrends private barnehage. Det er derfor viktig at det vaskes og ryddes etter bruk. De som arbeider i barnehagen, skal finne huset ryddet og rengjort når de kommer på arbeid om morgenen etter et arrangement!

Les mer om barnehagen her!

Leie av Grendahuset

Grendahuset er felleseie og kan leies ut til andelseiere* som festlokale for private arrangementer og begivenheter som konfirmasjoner, store dager, brylluper, bursdager, klassefester med mer. Kun andelseiere kan leie Grendahuset, og andelseier må selv være tilstede under arrangementet.

Andelseiere som ønsker å leie Grendahuset kan kontake Christine Holmøyvik på grendahuset@nordasgrenda.no