Grendahuset

Om Grendahuset 

Grendahuset var det første bygget som ble bygget i Nordås Selegrend borettslag, på dugnad. Grendahuset er et flerbrukshus, som borettslagets barnehage benytter på dagtid, og som Grendas beboere bruker til forskjellige arrangementer. Møbleringen i huset er tilpasset for å dekke disse ulike funksjonene.

I Grendahuset samles mange av beboerne flere ganger årlig, både i forbindelse med ulike arrangementer og for å feire små og store begivenheter, som for eksempel:

Leie av Grendahuset

Grendahuset er felleseie og kan leies ut til andelseiere som festlokale for private arrangementer og begivenheter som konfirmasjoner, store dager, brylluper, bursdager, klassefester med mer. Kun andelseiere kan leie Grendahuset, og andelseier må selv være til stede under arrangementet.

Ved store arrangement må andelseieren som leier Grendahuset ta kontakt med barnehagen for ekstra rydding, som for eksempel stable bort en del utstyr, og med renholderen for å avtale når Grendahuset skal gjøres rent. Se reglement for leie av Grendahuset HER.

"Førstemann til mølla"-prinsippet praktiseres ved mindre enn 6 måneder til et arrangement. 

Grendahuset kan også reserveres mer enn 6 måneder i forveien. Dersom flere ønsker å leie Grendahuset på samme dag, har arrangementer hvor hovedpersonen selv bor i Grenda fortrinnsrett. Hvis det er tilfelle for alle som søker, avgjør husstyret ved loddtrekning på dagen 6 måneder i forkant av dagen hvem som får leie lokalet.

Man kan ikke leie Grendahuset en hel helg for å holde selskap én av dagene dersom andre ønsker å bruke det en av de andre dagene samme helg. Da må de som leier koordinere planleggingen sammen.


Bestilling

Pris: Husleien er 300 kroner for en dag og 600 kroner for en helg (fra fredag kveld til søndag). 

Bestilling/kalender: For å se når Grendahuset er ledig/opptatt, kan dere se kalenderen til grendahuset på høyre siden. Der kan velge "uke, måned eller agenda visning".

Vær oppmerksom på at den bare viser hva som er ledig.  Det er kun den ansvarlige for husstyret som kan oppdatere og reservere i kalenderen.

Andelseiere som ønsker å leie Grendahuset må kontakte styrets representant i husstyret som registrerer all utleie. Når den ansvarlige for husstyret bekrefter leieforholdet på e-post eller per sms, er man leietaker på den aktuelle dagen.

Epost-adressen for henvendelser angående utleie: grendahuset@nordasgrenda.no (Christine Holmøyvik)

Om du har forslag til oppgradering, informasjon om mangler og lignende, ta gjerne kontakt med husstyret@nordasgrenda.no.

Avbestilling: Avbestilling som meldes en uke før arrangementet vil ikke bli belastet avbestillingsgebyr. Ved senere avbestilling, mindre en 7 dager, vil leietakere normalt betale halv husleie.

Hilsen Husstyret, oktober 2021.

Barnehagen i Grendahuset

På dagtid huser Grendahuset Nordås Selegrends private barnehage. Det er derfor viktig at det vaskes og ryddes etter bruk. De som arbeider i barnehagen, skal finne huset ryddet og rengjort når de kommer på arbeid om morgenen etter et arrangement!

Les mer om barnehagen her!