Vedlegg

Jfr. paragraf 2.7 i vedtektene. Liste over private tiltak som er andelshavers ansvar. Vedlikeholdet overføres ved salg av andelen. Listen er sist oppdatert mai 2017.