Biler i grenda

Bilkjøring og parkering

Inne på området er bilkjøring bare tillatt for de som har spesiell kjøretillatelse* og ved avlevering av tung last. Fartsgrensen på 10 km/t er absolutt fordi barn og unge leker og sykler på alle veiene.

Beboerne har som ansvar å informere gjester at de ikke må kjøre ned i Grenda.


*Henvendelser vedrørende kjøretillatelse rettes til styret@nordasgrenda.no


PARKERING

Parkering inne på området er strengt forbudt med unntak for de som har spesiell tillatelse fra styret. Hver andel kan få tildelt en privat parkeringsplass. Borettslaget har 18 garasjer. Tildeling/salg av disse skjer etter ansiennitet. Disse blir utlyst for salg når disse blir ledig. Prisen på garasjene fastsettes av styret.

Gjester henvises til parkeringsplassene markert med "Gjest" eller til å parkere lengre oppe i gaten.