Barnehagen

Nordåsgrenda Barnehage

Nordåsgrenda Barnehage er en kunst- og musikkbarnehage som ligger midt i Nordåsgrenda, med stort uteareal og hele Grenda som lekeplass.

Det er en koselig, liten barnehage som eies av Nordås Selegrend borettslag. Barnehagen har plass til totalt 27 barn og består ev en 1-3 års avdeling (Huldretussene) og en 3-6 års avdeling (Villvettene). Barnehagens satsingsområder er musikk, forming og drama.

Barna i Grenda har fortrinnsrett til plass, men det er alltid plass til mange barn som bor utenfor Grenda. Foreldreundersøkelser viser at det er svært stor tilfredshet med barnehagens tilbud.

Barnehagestyret er barnehagens styrende organ og er sammensatt av representanter for foreldre, borettslaget og de ansatte. Styret i barnehagen er representert i styret i borettslaget. Les mer om barnehagen på barnehagen sine egne nettsider.


Styrere i barnehagen

Ann Elisabeth Thunes

Personal- og pedagogisk ansvar

barnehagen@nordasgrenda.no

Bendik Sigvaldsen

Administrativt/økonomisk ansvar

barnehagen@nordasgrenda.no