Barnehagen


Nordåsgrenda barnehage er først og fremst for Grendas barn, men her tas også inn barn utenfra, når det er ledige plasser. Barnehagestyret er barnehagens styrende organ og er sammensatt av representanter for foreldre, borettslaget og de ansatte. Styret i barnehagen er representert i styret i borettslaget. Les mer om barnehagen på barnehagen sine egne nettsider

Styrere i barnehagen

Ann Elisabeth Thunes

Personal- og pedagogisk ansvar

barnehagen@nordasgrenda.no

Bendik Sigvaldsen

Administrativt/økonomisk ansvar

barnehagen@nordasgrenda.no