Barnehagen

Nordåsgrenda Barnehage

Nordås Selegrend kunst- og musikkbarnehage er en koselig, liten barnehage som eies av Nordås Selegrend borettslag. Barnehagen ligger midt i Nordåsgrenda, med stort uteareal og hele Grenda som lekeplass.

Barnehagen har plass til totalt 27 barn og består ev en 1-3 års avdeling (Huldretussene) og en 3-6 års avdeling (Villvettene). Barnehagens satsingsområder er musikk, forming og drama.

Barna i Grenda har fortrinnsrett til plass, men det er alltid plass til mange barn som bor utenfor Grenda. Foreldreundersøkelser viser at det er svært stor tilfredshet med barnehagens tilbud.

Barnehagestyret er barnehagens styrende organ og er sammensatt av representanter for foreldre, borettslaget og de ansatte. Styret i barnehagen er representert i styret i borettslaget. Les mer om barnehagen på barnehagen sine egne nettsider.

Styrere i barnehagen

Ann Elisabeth Thunes, Personal- og pedagogisk ansvar

Bendik Sigvaldsen, Administrativt/økonomisk ansvar

Telefon: 55 13 24 16 / 55 13 61 10 (Kontor)

Mobiltelefon: 45 19 55 66 (Villvettene) / 45 18 55 66 (Huldretussene)

E-post: barnehagen@nordasgrenda.no