Historien


I 1967 startet Edvard Vogt Selegrendbevegelsen sammen med andre med interesse for selvbyggerideer. Formålet var å utvikle boliger på en ny måte. Det var ønskelig at beboerne i et boligfelt selv skulle planlegge og til dels bygge sine boliger; at de skulle representere et menneskelig mangfold og at innbyggerne skulle bygge opp et fellesskap, ikke bare boliger. I 1970 ble Selegrendbevegelsen Boligbyggelag stiftet, og boligbyggelaget fikk tildelt tomt til et boligfelt på Hesthaugen i Åsane. I 1976 sto husene ferdige, som en tettbygd, sydlandsk landsby.Nordås Selegrend Borettslag ble etablert i 1977. Den sosiale målsettingen var den samme som i Åsane, men her lå tomten til rette for en mer spredt bebyggelse med større uteareal mellom husene. Også her var det de fremtidige beboerne som tok fatt på planleggingen, i nært samarbeid med arkitektfirmaet Cubus.

Husene på Nordås ble hovedsakelig lagt i krets rundt et felles uteområde. Ingen biler skulle parkeres inne i grenda, bortsett fra bilene til beboere med spesiell tillatelse. Alle husene ble bygget over samme lest, men av ulik størrelse og med rom- og vindusfordeling tilpasset beboernes ønsker. Grendahuset ble bygget først (mye på dugnad), slik at felleslokale og rom for barnehage var sikret fra første stund.

I november 1980 flyttet de første inn. I de årene som er gått siden starten, er det kommet til mange nye beboere, særlig har det vært utskiftninger i de små enhetene. I året 2005/2006 var det rekord i salg av andeler, idet 15 store og små hus og leiligheter ble solgt i løpet av ett år, og til høyere pris enn noensinne. Noen har også flyttet fra små til større enheter etter som familiene vokste og større boliger ble ledige.


Selegrendbevegelsen Boligbyggelag er nå lagt ned, men de tre borettslagene som utgikk fra dette boligbyggelaget lever i beste velgående som selvstendige enheter: