Historien


I 1967 startet Edvard Vogt Selegrendbevegelsen sammen med andre med interesse for selvbyggerideer. Formålet var å utvikle boliger på en ny måte. Det var ønskelig at beboerne i et boligfelt selv skulle planlegge og til dels bygge sine boliger; at de skulle representere et menneskelig mangfold og at innbyggerne skulle bygge opp et fellesskap, ikke bare boliger. I 1970 ble Selegrendbevegelsen Boligbyggelag stiftet, og boligbyggelaget fikk tildelt tomt til et boligfelt på Hesthaugen i Åsane. I 1976 sto husene ferdige, som en tettbygd, sydlandsk landsby.Nordås Selegrend Borettslag ble etablert i 1977. Den sosiale målsettingen var den samme som i Åsane, men her lå tomten til rette for en mer spredt bebyggelse med større uteareal mellom husene. Også her var det de fremtidige beboerne som tok fatt på planleggingen, i nært samarbeid med arkitektfirmaet Cubus.

Husene på Nordås ble hovedsakelig lagt i krets rundt et felles uteområde. Ingen biler skulle parkeres inne i grenda, bortsett fra bilene til beboere med spesiell tillatelse. Alle husene ble bygget over samme lest, men av ulik størrelse og med rom- og vindusfordeling tilpasset beboernes ønsker. Grendahuset ble bygget først (mye på dugnad), slik at felleslokale og rom for barnehage var sikret fra første stund.

I november 1980 flyttet de første inn og i de årene som er gått siden starten er det kommet til mange nye beboere! Noen har også flyttet fra små til større enheter etter som familiene vokste og større boliger ble ledige.

Flere av dem som har vokst opp i Grenda har i voksen alder flyttet tilbake, og i noen familier er det tre generasjoner grendaboere.

I filosofien til Selegrendbevegelsen har man vektlagt mangfold, og man har derfor forsøkt å legge til rette for at mennesker med forskjellige bakgrunner og behov kan danne et godt nabofellesskap. I Grenda har man fra begynnelsen av hatt fire andeler som er tilrettelagte for personer med funksjonsnedsettelser. Bergen kommune eier tre andeler og Helse Bergen eier to andeler. Aldersspennet er også stort, fra de nyfødte til dem som nå er pensjonister og som i sin tid utgjorde den første generasjonen av grendaboere. I Grenda er det godt for alle å bo!


Selegrendbevegelsen Boligbyggelag er nå lagt ned, men de tre borettslagene som utgikk fra dette boligbyggelaget lever i beste velgående som selvstendige enheter: