Borettslaget

Tunene

Området er delt inn i seks tun, slik at hvert hus tilhører et tun med de nærmeste naboene. 

Tundugnader igangsettes på initiativ fra tunkontaktene, men gjerne på initiativ fra beboerne i de enkelte tunene. Vår- og høstdugnadene er fellesdugnader, og tundugnader kommer i tillegg til disse dugnadene. De som ikke har anledning til å være med på tundugnadene kan få tildelt oppgaver som kan gjøres ved en passende anledning.


Fellesdugnad

Alle andelseiere har rett til og oppfordres til å delta i borettslagets dugnader. Et borettslag er et fellesskap, og hver enkelt beboer har ansvar for å yte sitt bidrag til fellesskapet.

Vår og høst arrangeres faste dugnader på fellesområdene. Disse blir annonsert ved oppslag og e-post. Ofte bestilles container(e) i forbindelse med disse dugnadene, slik at beboerne kan kaste avfall fra dugnaden samt eget boss og skrot som er samlet opp. Fellesdugnadene avsluttes alltid med kaffe, saft og boller ved Grendahuset. Den som ikke kan delta i utearbeid, kan bake boller og koke kaffe. 

Andre former for (betalt) dugnadsarbeid i Grenda er malingsoppgaver, gressklipping på parseller og fellesområder og ryddearbeid i borettslagskjelleren, arbeid med hjemmesiden, utsendelse av e-post og vedlikehold av beboerliste. Styreverv må også regnes som en form som dugnadsarbeid.

Nærområdet

Servicetilbud o.l. i området:

Det er kort vei til nærmeste handlesenter (Kilden senter) med dagligvarebutikk (CoopMega), post i butikk, bank/minibank (Nordea), apotek, treningssenter (EVO), blomster, lege, frisør, kroppspleie, mm. 

Det er også gangavstand til flere elektriske forretninger (Elkjøp, Power), byggvareforretning (ByggMax), møbelforretning (Bohus) mm. i området for ikke å nevne Lagunen.


Skoler i området

Nærmeste barneskoler er henholdsvis Skjold skole, Søråshøgda skole og Steinerskolen. 

Nærmeste ungdomsskole er Rå skole og Steinerskolen. 

Nærmeste videregående skole er Nordahl Grieg videregående skole.


Turområder

Fra Nordåsgrenda går det en sti like ned til Nordåsvannet. Her er det båtplasser og opplagsplasser for båter. Det er gode bademuligheter i Skjoldabukten, ved Bergen Roklubb, Breiviken mm. Her finness også et båtsenter med båt for funksjonshemmede som bruker rullestol. 

Turstier finnes også i skogen nedenfor Grenda fra stien mellom Nordåsgrenda og Nordåstræet