Årshjul

Fellesarrangementer

Gjennom året holdes seks fellesarrangementer:


Arrangementene går på omgang på tunene. Tunkontaktene skal følge med og ta initiativ til forberedelser og gjennomføring. Det er viktig å støtte opp om disse arrangementene, de utgjør en vesentlig del av det sosiale og kulturelle livet i Grenda!

årshjul oppdatert 2023.pptx